ALHM boekte forse premiegroei

De Algemene Levensherverzekering Maatschappij (ALHM), een 100 procent dochter van Nederlandse Reassurantiegroep die op zijn beurt deel uitmaakt van het ING-concern, heeft over 1992 een toename van het bruto premie-inkomen laten zien van 21 procent tot 290 miljoen gulden.

Deze groei werd behaald in alle sectoren waarin ALHM als herverzekeraar van levenrisico's in Nederland werkzaam is. Over 1992 kon de winst vóór belastingen oplopen tot 48,2 miljoen gulden, vergeleken met 42,8 miljoen gulden over het voorgaande jaar. In laatstgenoemd bedrag zat evenwel een incidentele bate van 5 miljoen gulden. De winst ná belastingen steeg van 27,8 miljoen over 1991 tot 31,3 miljoen gulden. De directie verwacht dat de toekomst een verdere groei zal brengen.