Afslanking bij Pirelli leidt tot verder banenverlies

Pirelli Tyre Holding (PTH) gaat onverminderd verder met de afslanking van de activiteiten.

In 1992 verkleinde de in Amsterdam gevestigde houdstermaatschappij van de bandenactiviteiten van de Pirelli Groep het aantal werknemers met 3.679 (12,6 procent).

In 1993 verdwijnen in eerste aanleg nog eens circa 1.100 banen in Burton on Trent (Engeland), Breuberg (Duitsland) en Manresa (Spanje). Elders voorziet PTH ook nog een inkrimping van het personeelsbestand van nog onbekende omvang.

Voor 1993 reserveert de onderneming voor de herstructureringsoperatie 50 miljoen gulden, vooral te gebruiken voor de ingreep in Burton, zo zei de begin 1993 aangetreden president-directeur G. Bencini gisteren bij de presentatie van het jaarverslag. Voor de verdere afslanking ligt nog 139 miljoen gulden aan reserveringen uit 1991 en 1992 op de plank (was 345 miljoen gulden). Doel van het in 1991 gestarte herstructureringsprogramma is de kosten van PTH omlaag te brengen, gezien de resultaten van Pirelli en de felle concurrentiestrijd op de bandenmarkt geen overbodige luxe.

PTH zit flink in de rode cijfers. In 1992 leed de op de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde, maar niet in Nederland producerende onderneming een verlies van 260 miljoen gulden. In 1991 was dat verlies met 530 miljoen gulden nog groter.

Concrete uitspraken over 1993 durfde de PTH-topman niet aan. Hij verwacht wel een verbetering van het bedrijfsresultaat (in 1992 bedroeg dat 166 miljoen). De omzet daarentegen zal niet groeien, zo zei hij. In 1992 verkocht PTH voor 5,88 miljard gulden, 3,9 procent minder dan de 6,11 miljard gulden in 1991.

De herstructurering, door Bencini zelf “extreem agressief” genoemd, leidde ertoe dat al in 1991 2.281 banen werden geschrapt, destijds gelijk aan 7,2 procent van de totale werkgelegenheid bij PTH. In Patras (Griekenland) werd een fabriek gesloten en in Italië werd de produktie gereorganiseerd, hetgeen leidde tot de sluiting in 1991 en 1992 van twee fabrieken. In Brazilië sloten twee vestigingen en in de VS één. Het totaal aantal werknemers zou volgens het jaarverslag 1991 na de herstructurering 5.700 lager liggen. Dat aantal valt nu duidelijk hoger uit. Over 1991 en 1992 tesamen zit PTH al op de 5960.

Aandeelhouders kunnen vanaf 28 juni gedurende een half jaar de kooprechten (warrants) uitoefenen die zij in de verhouding één op één gratis hebben ontvangen en recht geven op een nieuw aandeel voor de prijs van 10 gulden. Van de al eerder aangekondigde emissie van 46.533.000 aandelen zijn er 36.856.800 geplaatst bij Pirelli SpA. Als de houders van de overige aandelen geen gebruikmaken van hun warrants zal Pirelli SpA ook die aandelen nemen, waarmee het belang van Pirelli SpA in PTH van 80 tot ongeveer 90 procent zal oplopen.