Woordvoerders maken school

Het Tweede-Kamerlid Hans Hillen van het CDA maakt school. Na jarenlang woordvoerder te zijn geweest van minister Onno Ruding van financiën trok hij de consequentie uit het feit dat hij zich sterk met het beleid van die CDA-minister had vereenzelvigd: hij liet zich op de lijst zetten en kwam in de Tweede Kamer.

Twee fractiewoordvoerders/voorlichters komen volgend jaar op de lijst voor de Tweede Kamer en een derde komt wellicht op de lijst voor het Europese Parlement. De CDA-afdeling Alkmaar heeft, gesteund door de Kamerkring Den Helder, Tweede-Kamer-fractievoorlichter Frits Wester (31) op de lijst gezet. De VVD-afdeling Doesburg heeft hetzelfde gedaan met fractievoorlichter Clemens Cornielje (35). En, als de geruchten correct zijn, komt PvdA-partij- en fractievoorlichter Dig Istha (43) - voordien woordvoerder van Buitenlandse Zaken - volgend jaar op de lijst voor het Europees Parlement.

Zowel Wester als Cornielje zijn van jongs af aan actief geweest in hun partijen. Cornielje (“Ik ben al zeventien jaar lid van de VVD.”), begonnen in de afdeling Doesburg, gaf tien jaar geleden zijn baan op als leraar biologie en wiskunde en werd beleidsmedewerker van de VVD-fractie. Sinds ruim drie jaar is hij fractiewoordvoerder. Wester, vanaf zijn zestiende actief in CDJA- en CDA-besturen en in vele, vele andere besturen als CDA'er of als christen-democraat, werkte bij een reclamebureau in Amsterdam en kwam in 1985 bij de fractie om de toenmalige fractievoorzitter, nu minister, Bert de Vries bij te staan in de verkiezingscampagne van 1986. Wester bleef en schoof na enige jaren op naar het fractiewoordvoerderschap.

Istha is als oud-diplomaat wat een buitenbeentje in het gezelschap, hoewel hij zowel op de NAVO- als op de EG-ambassade in Brussel woordvoerder was en, tussendoor, drie jaar tweede woordvoerder van de NAVO was. Istha's liefde voor uitdagingen brachten hem er eind vorig jaar toe op Felix Rottenbergs verzoek in te gaan om woordvoerder van partij en fractie te worden. Geruchten over zijn vertrek naar Straatsburg worden overigens ontkend noch bevestigd.

Alledrie de woordvoerders neigen naar een wat Amerikaanse aanpak: Wester "maakt' Brinkman, onder andere met diens "loopmicrofoon-shuffle' en met barokke tv-spotjes. Cornielje voorziet Bolkestein voortdurend van goed citeerbare "one liners'. Istha moet drie man bedienen: Kok, Wöltgens en Rottenberg. Hij doet moedige pogingen de kwadratuur van die cirkel tot stand te brengen en om de fractie voor een efficient pr-beleid te interesseren. De gang van zaken rondom staatssecretaris Ter Veld laat zien dat dat moeizaam gaat.

Alledrie proberen ze naar Amerikaans voorbeeld minder afhankelijk te worden van tv, radio, dag- en weekbladen en een soort directe lijn te vinden met de kiezers. Istha treurt in een artikel afgelopen zaterdag in de Volkskrant zelf uitvoerig na over het aftreden van Clintons woorvoerder Stephanopoulos, die dat ook voorstond. Als volksvertegenwoordiger kunnen ze alledrie proberen Stephanopoulos naar de kroon te steken en fantastische nieuwe vormen van communicatie te vinden met de burgers, met het voordeel dat ze vier jaar lang niet weggestuurd kunnen worden. (RM)