Winst Koninklijke Sphinx steeg 8 pct

De resultaten van het per 31 maart 1993 geëindigde boekjaar 1992/1993 van Koninklijke Sphinx hebben voldaan aan de verwachtingen.

Dit heeft het bestuur van de Maastrichtse onderneming meegedeeld. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen is ten opzichte van het boekjaar 1991/1992 met 8,1 procent toegenomen tot 30,8 miljoen gulden. De omzet, na deconsolidatie van Technische Keramiek, bedroeg 393,6 miljoen gulden. Dit houdt een 3,9 procent omzetstijging in van de kernactiviteiten Sanitair en Tegels.

Het bedrijfsresultaat was met 49,1 miljoen gulden licht hoger dan de 48,9 miljoen van het voorgaande jaar. Rekening houdend met uitbreiding van het aantal uitstaande aandelen (met 3,4 procent) kwam het netto resultaat uit op 4,34 gulden per aandeel tegen 4,15 gulden een jaar eerder, een toename van bijna 4,6 procent.

Aan de op 8 juli te houden algemene vergadering van aandeelhouders wordt een onveranderd dividend voorgesteld van 1,50 gulden, naar keuze in contanten dan wel in certificaten ten laste van de agio-reserve of de algemene reserve.

Het bestuur onthoudt zich van een concrete uitspraak over de ontwikkeling van de resultaten in het lopende boekjaar in verband met onzekerheden over de ontwikkeling van het prijsniveau en de economische situatie in de afzetmarkten. Het jaarverslag verschijnt op 15 juni.