Winst Generali met 13 procent gestegen

De winst na belastingen van de Generali verzekeringsgroep is met 12,9 procent gestegen van 22,8 miljoen gulden in 1991 tot 25,8 miljoen gulden in het afgelopen jaar.

Van de winst wordt 17,2 miljoen gulden aan de reserves toegevoegd. Het eigen vermogen steeg met 6,9 procent tot 223,9 miljoen gulden.

Generali is de nieuwe naam van de Nederlanden van 1870 en de in het verslagjaar overgenomen Eerste Algemene Verzekering Maatschappij.

De Italiaanse verzekeraar Generali Group heeft een belang van 80 procent in Generali.

Het resultaat van Generali werd in 1991 incidenteel benvloed door een extra toevoeging aan de voorziening voor winstgaranties van 6,5 miljoen gulden jaar is de voorziening voor het lang-leven risico versterkt met 10,2 miljoen gulden. De omzet steeg met 3,4 procent van 608 miljoen tot 628,4 miljoen gulden. De omzetstijging kwam onder meer tot stand door een groei van het premie-inkomen uit schadeverzekeringen met 4,1 procent van 180 miljoen naar 187,4 miljoen gulden. Bovendien stegen de beleggingsopbrengsten met 9,9 procent van 190,7 miljoen naar 209,6 miljoen gulden.

Het premie-inkomen uit levensverzekeringen daalde met 2,4 procent van 237,3 miljoen naar 231,4 miljoen gulden. Dit is met name het gevolg van de wetgeving per 1 januari 1992 in het kader van de Brede Herwaardering, meldt de raad van bestuur van Generali, die voor het lopende jaar een verbetering verwacht van het premieniveau van de schademarkt. In de levenmarkt zal het produktieniveau op een lager peil blijven dan de jaren voorafgaand aan de invoering van de Brede Herwaardering. Volgens het bestuur blijft het streven erop gericht het resultaat te handhaven op ten minste het niveau van 1992.