Vrije wisselkoers in Suriname

PARAMARIBO, 7 JUNI. De Surinaamse regering voert morgen een vrije wisselkoers in. De regering wil met die maatregel een eind maken aan de zwarte markt, die de Surinaamse economie vrijwel volledig in zijn greep heeft.

De huidige officiële koers van 1,80 Surinaamse gulden voor een Amerikaanse dollar, die de afgelopen twintig jaar heeft gegolden, zal alleen nog administratief bestaan. Aflossing van staatsschulden en andere door de staat erkende buitenlandse schulden zullen nog betaald worden op deze koers. Dit geldt ook voor inning van vorderingen op het buitenland.

Dit heeft de president van de Centrale Bank H. Goedschalk gezegd tegen het Surinaamse ochtendblad De Ware Tijd. Goedschalk noemt de vrije koers een enorme stimulans voor de gezondmaking van de economie. Het is volgens hem de voorwaarde voor stimulering van de export en het aantrekken van investeringen.

Volgens Goedschalk zal de vrije koers dagelijks bepaald worden door de Centrale Bank, de handelsbanken en de houders van geldwisselkantoren (cambio's). Met de invoering van de vrije koers worden ook deze wisselkantoren van de valutahandelaren ingevoerd. De huidige zwarte-marktkoers voor de dollar schommelt rond 42 Surinaamse gulden.

Voor de bauxietindustrie geldt per 1 juli een aparte koers: twaalf Surinaamse gulden voor een dollar. Die koers zal ook nog voor een aantal andere transacties gelden, zoals import van goederen en diensten in de medische en onderwijs sector, goederen ter voorziening in de eerste levensbehoeften, en de kosten voor patiënten die voor medische behandeling naar het buitenland zijn verwezen door het Staatsziekenfonds. Na een jaar zal ook deze koers afgeschaft worden, omdat dan één wisselkoers zal gelden.

De veilingkoers - bepaald op veilingen van door Nederland geleverde valuta - bedraagt nu 35,66 Surinaamse gulden voor een dollar. Deze koers geldt voor de produktiesector, overmaking van opbrengsten uit de export van rijst, bananen, garnalen en aardolieprodukten, overmaking van geld in het kader van ontwikkelingssamenwerking, en de verplichte inwisseling van 300 Nederlandse gulden voor toeristen.