Vermoeide raspaarden contra jonge veulens in het voorjaar; "De Engelsen is het in hun kop gaan zitten. Dat mag bij ons niet gebeuren'

NOORDWIJK, 7 JUNI. Het is juni. Bijna alle voetbalcompetities in Europa zijn voltooid. De spelers hebben zich naar het einde gesleept. Spieren en pezen staan op springen. De geest is moe. In augustus zullen ze er weer staan, de voetballers, dan ruiken ze weer gras en hebben ze weer honger naar de bal.

In het laatste kwartaal van '89 kwam voor het Brabantse bedrijf de kentering. De Britse markt begon in een angstig tempo ineen te storten. Geen enkele marktanalist had het voorspeld. Daf bezuinigde wel maar verzuimde de produktie voldoende af te remmen. Een groot probleem, dat ook door externe adviseurs in de laatste levensfase van het oude Daf messcherp werd blootgelegd, was de gebrekkige manier waarop het management informatie over de gang van zaken in het bedrijf moest verzamelen. Ook Dafs curatoren hadden de grootste moeite om snel inzicht te krijgen in de financiën. Ze moesten twee maanden wachten om de resultaten over de surséance-maand februari te krijgen.

    • Guus van Holland