Rijksambtenaren nu ook in actie voor hoger loon

DEN HAAG, 7 JUNI. De rijksambtenaren beginnen deze week met werkonderbrekingen om een nieuw loonbod van minister Dales (binnenlandse zaken) af te dwingen. Om twaalf uur vanmiddag liep het ultimatum af dat de ambtenarenbonden vorige week hadden gesteld. De bonden hadden daarin een reëel loonbod geëist van de minister.

Direct na het aflopen van het ultimatum werd in Emmen een eerste demonstratie bijeenkomst gehouden bij de dienst ziektekostenvoorziening van het overheidspersoneel. Voor morgen zijn er kantinebijeenkomsten en werkonderbrekingen aangezegd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, de Bijlmerbajes in Amsterdam en Rijkswaterstaat in Arnhem. In het tweede deel van de week worden werkonderbrekingen gehouden bij verscheidene belastingdiensten en huizen van bewaring.

De vier vakcentrales AbvaKabo, CFO, AC en CMHF vragen namens het rijkspersoneel (ruim 118.000 werknemers) een loonsverhoging van 2,5 procent en handhaving van de wachtgeldregeling. Bovendien eisen de bonden dat gedwongen ontslagen worden voorkomen tijdens de komende reorganisaties bij de rijksdiensten. Werkgeversonderhandelaar H. Pont heeft tot nu toe één procent loonsverhoging geboden. Volgens de centrales zijn de acties onontkoombaar nu gebleken is dat de werkgever “doof en blind” is voor de “redelijke eisen”. De bonden constateren dat er een “flinke actiebereidheid” bestaat onder de rijksambtenaren. Zij vinden bovendien dat “minister Dales haar verantwoordelijkheid voor haar eigen personeel uit de weg door zich achter de dictaten van minister-president Lubbers te verschuilen”.

In Nijmegen werd vandaag de hele dag gestaakt door de gemeente-ambtenaren bij de Centrale Vervoersdienst. Tot vier uur vannacht rijden er geen bussen in de stad. De streekvervoersdiensten namen binnen de stadsgrenzen geen passagiers mee. Aan de staking namen enkele tientallen chauffeurs deel. Volgens de politie leidde de actie niet tot problemen. Op het stadhuis van Nijmegen werd het werk tussen 13.00 en 17.00 uur onderbroken.

Bij de brandweerkorpsen in onder meer Leeuwarden, Vlaardingen, Tilburg, Den Bosch en Maastricht worden deze week zondagsdiensten gedraaid. In twaalf steden houden de reinigingsdiensten deze week stiptheidsacties, waaronder Groningen, Den Haag, Utrecht, Dordrecht en Rotterdam.

In Rotterdam gingen de stiptheidsacties van de vuilophalers vandaag de vierde week in. Vrijdag stuurde het college van B en W een brief naar de ambtenarenbonden waarin stond dat er een eind moet komen aan hun acties. De Roteb handelt “onrechtmatig” omdat de acties afwijken van hetgeen in de aanzegging wordt aangegeven, aldus het college. De vuilophalers laten afval staan dat niet in plastic zakken wordt aangeboden. Volgens de gemeente Rotterdam is de Afvalstoffenverordening, waarop de Roteb zich baseert, een voorschrift voor de burgers en geen werkvoorschrift of instructie voor vuilophalers. Er bestaat geen werkvoorschrift waarin het personeel wordt opgedragen het vuil niet mee te nemen als het niet volgens de regels wordt aangeboden, aldus B en W.

De bonden zouden zich aan het eind van de middag over de brief buigen. “Er staan nogal wat onduidelijkheden in”, zei een woordvoerder vanmorgen namens AbvaKabo, CFO en Novon. “B en W hebben drie weken lang geen problemen gehad met de acties. Wij zien niet in wat er nu is veranderd.” De gemeente heeft nog niet gedreigd de rechter te zullen inschakelen.