"Nieuwe bisschoppen moeten willen praten'

HILVERSUM, 7 JUNI. De bisschoppen die worden benoemd in Roermond, Breda en Rotterdam moeten open en communicatief zijn en vertrouwen hebben in hun priesters en pastoraal werkers. Ook moeten zij de bereidheid tonen om het gesprek aan te gaan met allerlei groeperingen binnen de kerk. Voorts moeten zij ijveren voor een betere positie van de vrouw.

Dat zijn de belangrijkste eisen waaraan de opvolgers van de bisschoppen Gijsen, Ernst en Bär moeten voldoen volgens 85 procent van de Nederlandse katholieken. Dat blijkt uit een enquête onder duizend katholieken, waarvan het KRO-programma Kruispunt gisteravond de uitslagen bekendmaakte.

Ruim 80 procent van de ondervraagden vindt dat de nieuwe bisschoppen een tolerante houding moeten aannemen jegens homoseksuelen. Iets meer dan 60 procent vindt dat een bisschop trouw moet zijn aan Rome, 32 procent vindt dat de te benoemen bisschoppen strikte voorstanders zijn van de kerkelijke leer op het gebied van seksualiteit.

Uit de enquête blijkt voorts dat 41 procent van de ondervraagden zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen binnen de rooms-katholieke kerk, 58 procent blijkt dat niet of nauwelijks meer te zijn.

“Een schaap met vijf poten, daar wordt om gevraagd. Maar wat er straks uitkomt is een schaap met vier poten, met alle gebrekkigheid vandien”, aldus kardinaal Simonis in een reactie. Voor Simonis is vooral van belang dat de nieuwe bisschoppen prioriteit geven aan de verkondiging van het evangelie, een goed gebedsleven hebben en trouw zijn aan Rome, zo zei hij.

De kardinaal toonde zich niet verrast over de tanende belangstelling voor het reilen en zeilen van de RK-kerk. “Geloof en godsdienst scoren niet hoog. Er is wel religiositeit maar die is vaag. Men is tegen institutie”, aldus Simonis.

Volgens de Rotterdamse hoogleraar theologie, dr. A. Houtepen, zijn de drie vacante bisschopszetels een “overwachte buitenkans.” “Katholieken moeten de vacatures aangrijpen om lessen te trekken uit de geschiedenis”, zo zei hij zaterdag tijdens een bijeenkomst van de progressieve Mariënburgvereniging. Houtepen pleitte voor bisschoppen die uit de respectievelijke bisdommen afkomstig zijn en ook door de bisdommen worden gekozen. De huidige situatie waarbij Rome beslist en de bisschoppenconferentie van het betrokken land akkoord gaat is volgens Houtepen “in strijd met veel oud-kerkelijke bepalingen en oecumenisch onaanvaardbaar.”