J. WALLAGE; Vrolijke realo

Een voormalige aangetrouwde kleinzoon van "vadertje' Drees gaat de sociale zekerheid beheren. J. Wallage (46), ooit getrouwd met de biologe M. Drees, geldt als een van de weinige PvdA-bewindslieden die deze kabinetsperiode enkele belangrijke wapenfeiten op zijn naam heeft gebracht. Hierdoor heeft hij binnen de partij het nodige gezag opgebouwd. En gezag is onontbeerlijk om de zware dossiers (WAO, Bijstand, Nabestaanden) die oud-staatssecretaris E. ter Veld heeft achtergelaten tot een goed einde te brengen.

De ster van Wallage steeg omdat hij met veel manoeuvreerkunst de omstreden wet op de basisvorming door de Tweede en Eerste Kamer loodste en vervolgens met veel moeite akkoorden met de onderwijsbonden afsloot over salarissen en schaalvergroting. Tot dan toe had de fractie hem vanwege zijn weinig toegedekte ambitie en zijn als "glad' ervaren politieke stijl met de nodige argwaan gevolgd. Bovendien had Wallage, samen met minister Ritzen, in de zomer van 1991 partijleider Kok ervan weerhouden al te ver mee te gaan in de kritiek die de PvdA-fractie had op de WAO-voorstellen van het kabinet.

Sanering van de sociale zekerheid kan op de volledige steun van Wallage rekenen. Hij hamerde regelmatig op de noodzaak van de transformatie van de Pvda van oppositie- naar regeringspartij die de sociaal-economische realiteiten onder ogen moet zien. Tijdens zijn hele politieke loopbaan, die begon als wethouder van onderwijs in Groningen, stond hij bekend als "realo'. Zo was hij in Groningen de tegenvoeter van de toenmalige 'fundi' en latere partijvoorzitter M. van den Berg.

Ook het feit dat hij niet bang was om het CDA de voet dwars te zetten, vergrootte zijn krediet in de fractie. Zo zei hij in Vrij Nederland dat het verwijt van gebrek aan elan van dit kabinet “keihard slaat op de eerste man van het kabinet: Ruud Lubbers.” Op belangrijke beleidspunten als de leraarsalarissen, schaalvergroting en bestuurlijke vernieuwing in het onderwijs schrok hij zelden terug voor confrontaties met de CDA-fractie.

De socioloog J.A.A. van Doorn deelde Wallage ooit in bij "Vrolijk Links'. Onder meer de goedgemutste toon waarmee de snel blozende Wallage het kabinetsbeleid door dik en dun bleef verdedigen, gaf hem die naam. Door zijn vermogen het beleid op een, voor hemzelf, zo gunstig mogelijke manier uit te leggen, geldt hij als een van de beter verkopende produkten van de partij.

Wallage heeft tevens het vermogen zich snel in ingewikkelde dossiers in te werken. Dat zal nodig zijn. Oud-staatssecretaris Ter Veld zei vanmorgen dat haar opvolger tenminste een half jaar nodig zal hebben om zich in te werken in de wachtende dossiers.

    • Kees Versteegh