Geruchten over wangedrag; Onderzoek naar ambtenaren in Maastricht

MAASTRICHT, 7 JUNI. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar geruchten over misstanden in de ambtelijke organisatie van de gemeente Maastricht.

Daartoe heeft het college van B en W in overleg met de ambtenarenbonden AbvaKabo en CFO besloten. Het gemeentebestuur weet nog steeds niet om welke feiten het gaat, maar de bonden zeggen over sterke aanwijzingen te beschikken dat diverse ambtenaren zich schuldig maken aan overtreding van de regels die voor hen gelden. Volgens niet bevestigde berichten zou het gaan om het aannemen van cadeaus, reizen en geknoei met declaraties.

Binnen enkele dagen wordt de benoeming verwacht van een externe deskundige die verregaande bevoegdheden krijgt om de "vermoedens over ontoelaatbare gedragingen' na te trekken. Daartoe krijgt hij inzage in de klachten die bij de bonden zijn gedeponeerd. De deskundige zal na overleg met het gemeentebestuur een bindend advies geven over verder onderzoek naar het gebeuren.

Over de aard en omvang van de vermeende misstanden willen de bonden niets loslaten. Volgens districtsbestuurder P. Kamps van de CFO gaat het om serieuze indicaties: “Ik heb het gevoel dat er wel degelijk zaken zullen uitkomen.”

Volgens hem is de geruchtenstroom enkele weken gelden op gang gekomen toen het college van B en W in een brief aan alle ambtenaren zijn excuses aanbood voor de feiten die geleid hebben tot het voortijdig vertrek van twee wethouders, J. In de Braekt en P. Neus. Tegen hen loopt een gerechtelijk ondrezoek wegens corruptie. In die brief werd ook aangekondigd dat het toezicht op de naleving van regels voor ambtenaren zou worden aangescherpt. “Onze leden vonden het moment om met dat dreigement te komen wel heel slecht gekozen,” aldus Kamps.

Twee zittende wethouders, J. Hoen en R. Leenders, hebben aangekondigd een kort geding te zullen aanspannen tegen het Limburgs Dagblad. Deze krant meldde vorige week, volgens hen ten onrechte, dat hun namen genoemd werden in verband met corruptiepraktijken.