EG steekt 1 mld in Nederlandse vuilverbranders

LUXEMBURG, 7 JUNI. De Europese investering bank (EIB) zal voor 1 miljard gulden bijdragen aan de financiering van vuilverbrandingsovens in Alkmaar, Nijmegen en Moerdijk.

Binnenkort verwacht de EIB een beslissing te nemen over een bijdrage ter grootte van 200 miljoen gulden aan een project ter verbetering van de Rotterdamse haven.

Dat is vanmiddag bekendgemaakt op de vergadering van bewindsvoerders van de EIB in Luxemburg. Het geld komt uit de speciale kredietpot die de EIB kreeg toebedeeld tijdens de laatse Europese top, afgelopen december in Edinburg. In het kader van het Europese "groei-initiatief' werd toen voor dit en volgend jaar in totaal 5 miljard ecu aan aanvullende kredietfaciliteiten geschapen voor de aanleg van transeuropese netwerken en milieuprojecten. Daartoe is het gebruikelijke financieringsplafond van de EIB opgetrokken van 50 naar 75 procent per project.

Het afgelopen jaar heeft de EIB in totaal 17 miljard ecu gestoken in economische ontwikkelingsprojecten, in reële termen 9 procent meer dan in 1991. Daarmee was de EIB goed voor 5,3 procent van alle bruto investeringen in vaste activa die afgelopen jaar in de Europese Gemeenschap zijn gedaan.

De nieuwe president van de EIB, Sir Brian Unwin, maakte dat vanochtend bekend bij de presentatie van het jaarverslag van de bank in Luxemburg. Met bijna 30 procent is Italië de grootste ontvanger van EIB-kredieten, gevolgd door Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (met ieder een aandeel van rond de 12 procent). Nederland, met een aandeel van ruim 1,5 procent, behoort tot de landen waar de EIB in absolute bedragen het minste bijdraagt aan investeringen. Alleen België en Luxemburg ontvangen nog minder.

De EIB helpt bij de financiering van projecten die door de lidstaten moeten worden ingebracht. De betrokken lidstaten dienen aan die projecten ook zelf financieel bij te dragen. Met het besluit op de laatste Europese Top om een Europees "groei-initiatief' te lanceren, zal ook de rol van de EIB de komende jaren sterk toenemen.

Sir Unwin zei vanochtend dat de EIB in het kader van het "groei-initiatief' tot dusver al bijna 2,7 miljard ecu beschikbaar heeft gesteld voor meer dan dertig projecten. De meeste projecten waren al aangemeld voordat het groei-initatief in werking trad. Nederland heeft onder andere ook de Betuwelijn, enkele tunnels en het TGV-project aangemeld.