"Effectieve aids-preventie halveert aantal infecties'

BERLIJN, 7 JUNI. Effectieve aidspreventie in ontwikkelingslanden kan het aantal infecties tot de eeuwwisseling met 9,5 miljoen terugdringen. Dat is een halvering van het geschatte aantal nieuwe infecties als preventieprogramma's niet snel verbeteren.

Dat zei dr. Michael Merson, directeur van het Aidsprogramma van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) vanochtend bij de opening van de negende internationale conferentie over aids, die deze week in Berlijn wordt gehouden. De conferentie wordt door 15.000 geleerden uit 166 landen bijgewoond.

Als snel goede preventieprogramma's worden opgezet scheelt dat tot het jaar 2000 vier miljoen infecties in Afrika, een even groot aantal in Azië en ruim een miljoen in Latijns Amerika. “We moeten onmiddellijk beginnen met deze programma's”, aldus Merson. Belangrijke onderdelen van zo'n programma zijn verspreiding van condooms, behandeling van de bekende geslachtsziekten, omdat die een belangrijke rol spelen bij de overdracht van het aidsvirus (hiv), voorlichting op scholen en programma's op radio en televisie.

De WHO gaat ervan uit dat ten minste 13 miljoen volwassenen en een miljoen kinderen zijn genfecteerd sinds het begin van de epidemie in 1981. De helft van hen is al overleden. Sinds de vorige conferentie, in Amsterdam in 1992, is het aantal geregistreerde aidsgevallen met een half miljoen toegenomen tot 2,5 miljoen. Dat is een toename met 20 procent in één jaar. De WHO schat dat het totale aantal aidsgevallen bij ongewijzigd beleid tot 2000 zal verdrievoudigen. Het hoogste aantal genfecteerden woont in Afrika, meer dan acht miljoen, maar de grootste explosie heeft nu plaats in Zuidoost-Azië en Latijns Amerika.

Ongeveer driekwart van alle aidsinfecties heeft plaatsgehad door onveilige seks. Het virus wordt nu vooral onder heteroseksuelen overgebracht. Van elke elf nieuw-genfecteerden zijn er vijf vrouw.