"De vergaderorde is al vastgesteld!'

MOSKOU, 7 JUNI. De wraak van Boris Jeltsin duurde nog geen vijf minuten. Nadat de president zaterdagmorgen zijn Constitutionele Vergadering had geopend kwam zijn kwelgeest, parlementsvoorzitter Roeslan Chasboelatov, naar het podium: hij wilde het woord.

Premier Viktor Tsjernomyrdin, naast Jeltsin zittend, gaf het hem niet: “De vergaderorde is al vastgesteld.”. Met het hoofd bijna deemoedig omhoog lispelde Chasboelatov: “Vijf minuten”. Waarop Jeltsin ingreep, een priemende vinger op Chasboelatov gericht: “De orde is per oekaze vastgesteld. Dit is geen meeting, dit is geen vergadering (sobranje). Dit is een Vergadering (sovesjtsjene, een woord dat een hogere gevoelswaarde heeft, red.). Houdt uw emoties in. Ik geef u op de volgende plenaire zitting (de slotsessie, als alles al is beslist, red.) het woord.”

Chasboelatov liet zich intimideren. “Vooruit”, smeekte hij bijna. Maar Jeltsin drukte nog even door. “Opnieuw een Volkscongres, hè?” Tsjernomyrdin kon het op dat moment even niet meer aanzien. “Zeven minuten maar”, fluisterde hij Jeltsin in het oor. “Zeven minuten. Hij vraagt zeven minuten”, herhaalde de president schamper tot de zaal.

Chasboelatov sprak geen zeven minuten: ritmisch handgeklap in de zaal onderbrak hem en bracht hem al snel tot zwijgen. “De voorzitter van het parlement mag niet...” - en weg was hij, naar de uitgang, gevolgd door vijftig medestanders. De altijd opgewonden communist Joeri Slobodkin, die een eigen ontwerp-grondwet behandeld wilde zien, werd daarop door vier presidentiële gorilla's letterlijk bij kop en kont uit de zaal gesleept. Bij de schermutseling bleef zijn schoen achter. Die mocht hij later even in de zaal komen ophalen.