Csurka uit Hongaarse regeringspartij gezet

BALATONFÖLDVÁR, 7 JUNI. De grootste politieke partij van Hongarije, de MDF (Hongaars Democratisch Forum), heeft de extreem-rechtse schrijver István Csurka uit de partij gezet. De stap kan - afhankelijk van de vraag hoeveel van zijn aanhangers hem volgen - tot een regeringscrisis leiden.

De uitstoting van Csurka, die zich heeft ontwikkeld tot de leider van de rechts-nationalistische vleugel binnen de belangrijkste regeringspartij, werd al verwacht sinds hij met een aantal aanhangers midden vorige week uit de MDF-fractie in het parlement werd gezet. Gisteren besloot het bestuur tijdens een bijeenkomst in Balatonföldvár hem met vier van zijn aanhangers het partijlidmaatschap te ontnemen als zij niet vrijwillig de partij verlaten.

Csurka, die eerder al had laten weten niet vrijwillig de MDF te zullen verlaten, zei na de stemming in het bestuur dat de partij “een historische fout” maakt en “een misdaad” begaat door hem uit te stoten.

Csurka publiceerde in augustus vorig jaar een essay waarin hij beweerde dat liberalen, communisten, joden en internationale financiers samenzweren om te verhinderen dat de “ware” Hongaren in het post-communistische tijdperk meesters van hun eigen lot worden. Csurka hekelde premier Antall, die tevens leider van de MDF is. Het essay bevatte een aantal antisemitische en xenofobe opmerkingen. Het leidde, ook binnen de MDF, tot scherpe kritiek, niet alleen op Csurka, maar ook op Antall, die werd verweten zich niet duidelijk genoeg van Csurka te distantiëren. Pas na enige aarzeling kwam Antall tot een stellingname. Volgens waarnemers was de premier bezorgd dat de eenheid van de partij door een te duidelijke veroordeling van Csurka in gevaar zou kunnen komen.

Dit gevaar dient zich aan na de uitstoting van de omstreden schrijver. Als Csurka's aanhang hem volgt, kan de parlementaire meerderheid van de regeringscoalitie afbrokkelen. Die aanhang in het parlement wordt op tien tot vijftien leden geschat. De coalitie heeft op dit ogenblik een meerderheid van zestien zetels in het 386 leden tellende parlement. (Reuter)