Angst voor inflatie overheerst de negatieve economische berichten

ROTTERDAM, 7 JUNI. De Europese obligatiemarkten waren de afgelopen week zwak gestemd. Aan de lange reeks renteverlagingen, die we de laatste tijd vooral buiten het D-mark blok hebben meegemaakt, kwam deze week een eind. De berichten over de huidige recessie werden overheerst door de angst voor een oplopende inflatie.

Recessie. Voor zowel Nederland als Duitsland bracht deze week negatieve berichten voor de economie. Voor Duitsland werd het groeicijfer voor het eerste kwartaal van 1993 bekend gemaakt. Hoewel iedereen wel beseft dat Duitsland zich in een hevige recessie bevindt, overtrof de daling van 1,5 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 1992 ruimschoots de verwachtingen. Economen hielden rekening met een krimp van ongeveer 1 procent. Dit is het vierde kwartaal op rij waarin het Bruto Binnenlands Produkt een daling vertoont. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 1992 bedroeg de daling 3,2 procent, de sterkste daling sinds 1975. De belangrijkste oorzaak was de sterke daling in de investeringen van 14,8 procent.

Voor Nederland werd bekend gemaakt dat het BBP in het eerste kwartaal met 0,9 procent ten opzichte van het vorig kwartaal, gedaald is. Tezamen met de daling van het BBP van 0,1 procent in het vierde kwartaal van 1992 betekent dit dat Nederland zich nu officieel in een recessie bevindt.

Toch zagen de obligatiemarkten weinig kans te profiteren van de negatieve economische berichten. De hoge Duitse inflatie zorgt ervoor dat de Bundesbank voorlopig niet zo kwistig zal zijn met de renteverlagingen. De Duitse inflatie bedroeg in mei nog 0,3 procent hetgeen overeenkomt met 4,2 procent op jaarbasis. Er was dan ook geen sprake van een eenduidige beweging op de markten. Het rendement op de 10 jarige Nederlandse staatsobligatie steeg van 6,67 naar 6,74 procent. De 10-jaars "spread' ten opzichte van de vergelijkbare Duitse lening daalde van 15 tot 13 basispunten in het voordeel van Nederland. De berichten dat de rente de komende tijd niet verder zal worden verlaagd, induceerden een aantrekking van de D-mark. 30-jaars lening. In Nederland werd de vierde tranche van de 30-jarige staatslening met een coupon van 7,5 procent op de markt gebracht. Deze 30-jaars lening wordt vanaf het begin geconfronteerd met een tanende belangstelling. De spread ten opzichte van de 10-jaars lening bedroeg bij de eerste inschrijving nog 10 basispunten, maar is inmiddels opgelopen tot boven de 50 basispunten. Dit maal echter kon de agent van Financiën tevreden zijn over de belangstelling. Op een prijs van 102,9 bij een rendement van 7,25 procent werd er 975 miljoen gulden uit de markt gehaald. In totaal heeft de agent nu 6,4 miljard gulden opgehaald met deze 30-jarige lening. De volgende tranches van deze lening zullen plaats vinden op 5 augustus en 7 oktober. Dollar/yen. De markten deden in het begin van de week een nieuwe aanval op het na-oorlogs dieptepunt van de dollar van 106,86 yen. Zowel de Amerikaanse als de Japanse centrale bank probeerden door middel van interventies de dollar te steunen, maar het leek niet te helpen. De dollar had te lijden van tegenvallende economische cijfers. De groei in het eerste kwartaal werd herzien van 1,8 procent naar 0,9 procent. De opwaartse druk op de yen bleef nog steeds aanhouden. Het overschot op de lopende rekening was in de maand april 15 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Veel landen zien een stijging van de yen als de oplossing om de handelsbalans meer in evenwicht te krijgen.

Pas aan het eind van de week steeg de dollar als gevolg van positieve werkgelegenheidscijfers. Buiten de landbouwsector groeide het aantal banen in mei met 209.000, terwijl men rekening hield met een groei van 155.000.

De Amerikaanse obligatiemarkt reageerde positief op de goedkeuring van het huis van afgevaardigden van het bezuinigingsplan van Clinton. Middels bezuinigingen van 87 miljard dollar en een lastenverzwaring van 250 miljard dollar wil de president een reductie in het overheidstekort bereiken van 337 miljard dollar. Nadat de positieve banengroeicijfers bekend waren zakte de obligatiemarkt weg. Een krachtig herstel van de economie vergroot de angst voor een stijgende inflatie. Het rendement op de 10-jarige lening steeg 8 basispunten tot 6,09 procent. Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank/Robeco