Aantal aanvragen asiel blijft gelijk

DEN HAAG, 7 JUNI. Het aantal asielaanvragen stabiliseert op iets meer dan tweeduizend per maand.

Dat blijkt uit cijfers van de directie vreemdelingenzaken van het ministerie van justitie. In mei hebben zich 2.070 asielzoekers aangemeld. In maart en april waren dat er 2.075, in januari 2.332 en in februari 2.417. In totaal bedraagt het aantal asielaanvragen dit jaar 10.972. Vorig jaar waren dat in de vergelijkbare periode 8.011. De meeste asielverzoeken kwamen net als vorige maand van ex-Joegoslaven.