Zonderling

In "Zonderling' van A. Ramdas (Z, 15 mei) wordt een man, die zich Paulus de Boskabouter noemt, aan het woord gelaten die op 10-jarige leeftijd aan lager wal raakte en met wie het sindsdien nooit meer goed is gekomen.

""Weet je wat leuk was? Dat wij hier tijdens de oorlog ineens rijker waren dan de mensen in de stad. De vrouwen kwamen melk bij ons halen, voor hun kinderen. Ik heb wat afgenaaid in die tijd, sjonge jonge.'' En: ""Alles ging op aan de wijven. Nooit getrouwd. Wel hier en daar kinderen verwekt, maar ik zou bij god niet weten waar ze zijn.'' Hij leeft eenzaam. De maatschappij bestaat voor hem alleen in de vorm van een AOW-uitkering en verzorging bij ongeval en ziekte. Ramdas noemt de levensstijl van de man "hoopgevend'.

Van Diogenes van Sinope (4e eeuw voor Chr.) wordt gezegd dat hij zichzelf en plein public seksueel bevredigde als om te laten zien hoe wars hij was van conventies. Deviant gedrag, waaruit een bepaalde levensovertuiging spreekt. Wie dit niet accepteert, kan dit tenminste trachten te respecteren. Diogenes deed geen beroep op de maatschappij. Het verschil tussen hem en "Paulus de Boskabouter' is dat laatstgenoemde niet tegen de maatschappij trapt, maar haar normen en waarden volledig negeert. Deze zonderling is niet vrij zoals Diogenes, ondanks de maatschappij, maar ten koste en op kosten daarvan.

Het gaat niet aan een man die misbruik heeft gemaakt van de nood van anderen "aangenaam onwillig' te noemen. Ik vraag mij af wat het verhaal van deze trieste, oude man toevoegt aan deze krant en waarom een uiterst cynisch-egostisch wereldbeeld wordt gepresenteerd als een te waarderen hogere levensfilosofie.

    • M.J.G. Geleijns