Wöltgens toch nog verrast door vertrek van Ter Veld

MIDDELBURG, 5 JUNI. Urenlang was Thijs Wöltgens gisteren onvindbaar. Staatssecretaris E. Ter Veld was die ochtend net afgetreden, maar de fractieleider van de PvdA vond het niet opportuun zijn werkbezoek aan Zeeland te onderbreken. Gisteravond gaf hij in Middelburg alsnog commentaar.

Voor Wöltgens kwam het vertrek van Ter Veld niet onverwacht, zei hij, maar toch voelde hij zich “overvallen” door het tijdstip. “Na het gesprek dat ik gisteravond met haar had, dacht ik dat ze later op de avond nog een gesprek met Wim Kok zou hebben. Ik kon mij voorstellen dat ze er nog een paar nachtjes over zou slapen. Toen kon ik wel naar Zeeland vertrekken”, aldus Wöltgens, staande voor de Zeeuwse Bibliotheek waar de PvdA een debat over werkgelegenheid en industriebeleid had belegd.

“Een ontwikkeling van te frequente fricties”, zo vatte Wöltgens de situatie samen die tot het aftreden van Ter Veld heeft geleid. “Dat duurt nu al jaren. Ik geloof zelfs niet dat de fractie Elske verwijt dat ze niet op tijd over de bijstand werd ingelicht. Dat punt is de afgelopen week niet ter sprake gekomen.”

Het vertrouwen in Ter Veld was al geschaad “door een hele reeks van stroeve manieren van met elkaar omgaan, over en weer”, aldus Wöltgens. “Het interview in NRC Handelsblad van vorige week zaterdag was de druppel die de emmer deed overlopen. We hadden haar vorige week op het hart gedrukt de zaak niet te laten escaleren. Ze kon weten hoe moeilijk het lag.” In dat vraaggesprek hekelde Ter Veld de kritiek van de fractie, die haar verweet te weinig informatie te hebben gegeven over de bijstandsmaatregelen van het kabinet.

Wöltgens onderstreepte gisteren dat “de beleidsmatige opvattingen van de PvdA-fractie dezelfde blijven.” Maar vindt hij het niet vreemd dat een bewindsvrouw niet aftreedt wegens een conflict over haar beleid, maar omdat zij gebrekkige persoonlijke contacten met haar eigen fractie heeft? Wöltgens: “Ik kan me die vraag levendig voorstellen, maar de werkelijkheid is zoals ze is.”

Waarna de PvdA-fractieleider op de partijbijeenkomst de zaak-Ter Veld nog eens als volgt onder woorden brengt: “Over en weer was er een situatie met een gebrekkige wijze van communicatie waarbij de basis voor samenwerking ontviel. Ik betreur zeer dat deze situatie onvermijdelijk werd. Ik neem met de meest droevige gevoelens afscheid van iemand die als staatssecretaris al jaren lang onder vuur lag.”

    • Kees Calje