Werkloosheid in VS in mei gedaald tot 6,9 pct

NEW YORK, 5 JUNI. De werkloosheid in de Verenigde Staten is in mei gedaald tot 6,9 procent van de beroepsbevolking. Er kwamen vorige maand maar liefst 209.000 nieuwe banen bij. Dat heeft het Bureau voor Arbeidsstatistiek gisteren bekendgemaakt.

De toename van de werkgelegenheid met meer dan tweehonderdduizend banen was boven ieders verwachting. De schatting van economen en analisten kwam niet boven de 140.000 uit. De verrassende daling, nadat het werkloosheidspercentage drie maanden lang op 7,0 had gestaan, geeft hoop op een robuust economisch herstel, maar wakkert ook de vrees voor inflatie aan.

Behalve de werkgelegenheidscijfers werd ook bekend dat de gemiddelde werkweek met 0,4 uur was gegroeid en dat het gemiddelde uurloon met 6 dollarcent is gestegen. Snelle groei van de duur van de gemiddelde werkweek duidt er volgens economen op dat er meer werkgelegenheidsgroei in het verschiet ligt. Stijging van het uurloon wijst op inflatiekansen.

De banengroei had vooral plaats in de dienstensector, waar 181.000 banen bijkwamen. Een slecht teken is dat in de produktiesector de werkgelegenheid daalde met 39.000.

“De cijfers zijn sterker dan verwacht”, aldus Kathleen Stephansen, econoom bij Donaldson Lufkin & Jenrette. “De details van het rapport laten zien dat de economie reële groei vertoont.” Toch is het beeld volgens Stephansen nog verwarrend. De afgelopen week liet een combinatie van goede en slechte economische cijfers zien. Gunstig waren de stijgende autoverkoop en de huizenverkoop, maar de index van economische indicatoren liet een zeer magere stijging zien.

Stephansen is niet gelukkig met de daling van het aantal banen in de produktiesector. “Van de banen die er in de dienstensector bij komen gaat maar een zeer geringe vermenigvuldigingswerking uit. Wat dat betreft had ik ze liever in de fabrieken zien toenemen”, zegt Stephansen.

Als het inflatierapport dat over een dag of tien wordt verwacht er slecht uitziet zal de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, volgens Stephansen geen moment aarzelen om de rente te verhogen. “De sterke cijfers van vandaag zullen de Fed minder aarzelend maken.”

De dollar zowel als het goud stegen gisteren in reactie op het lagere werkloosheidspercentage, maar de koersen van obligaties en aandelen schommelden. “Het beeld is bemoedigend, maar nog steeds hebben we te maken met een economie die dicht bij de 3 procent groei op jaarbasis zit en dat is vrij weinig”, aldus Stephansen.

    • Lucas Ligtenberg