PvdA zwijgt nog in alle toonaarden over opvolging

DEN HAAG, 5 juni. Het zoeken naar een opvolger van Ter Veld is voor de leiding van de PvdA niet eenvoudig. Ter Veld is sneller vertrokken dan de partijtop had gedacht en dat zet het zoeken onder druk. Voorlopig zwijgt de PvdA nog in alle toonaarden over een nieuwe staatssecretaris voor sociale zaken.

Premier Lubbers adviseerde de PvdA gisteren op zijn wekelijkse persconferentie dat het beter zou zijn te wachten tot het Kamerdebat van dinsdag over het ontslag van Ter Veld is gevoerd voordat de partij een nieuwe staatssecretaris naar voren schuift. Hij voegde daar later aan toe dat het misschien beter is een opvolger te hebben “met iets minder kennis van zaken en die ook minder is belast met communicatiestoornissen uit het verleden”.

Het vinden van een opvolger voor Ter Veld is in de eerste plaats een zaak van de PvdA. Fractievoorzitter Wöltgens gaf gisteren te kennen dat de plaats in elk geval moet worden opgevuld. Een nieuwe staatssecretaris wacht een zware taak omdat diverse sociale dossiers, zoals de WAO en de bijstand, nog door het parlement moeten worden geloosd. Inzicht in het parlementaire handwerk en veel politiek gevoel is in de eerste plaats vereist. Deze positie op het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid is voor de PvdA gevoelig omdat de WAO-ingreep zeker een rol zal spelen in de verkiezingen, en daarmee de bewindspersoon die zo'n ingreep moet verdedigen.

Kringen rondom de PvdA-fractie geven te kennen dat de nieuwe bewindspersoon in staat moet zijn het beleid beter uit te dragen dan Ter Veld tot nu toe heeft gedaan. Sommigen voegen eraan toe dat het wel eens een "verrassende persoon' zou kunnen zijn, wat erop zou kunnen duiden dat de beoogde bewindspersoon van buiten de fractie komt. De PvdA heeft het echter niet alleen voor het zeggen. CDA-minister De Vries moet met zijn nieuwe staatssecretaris overweg kunnen. Bij het begin van dit kabinet voerde hij eerst een lang gesprek met Ter Veld voor hij haar komst aanvaardde.