Oplossing cellentekort geschat op half miljard

DEN HAAG, 5 JUNI. De door minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Kosto (justitie) aangekondigde maatregelen om het cellentekort op te lossen kosten ongeveer een half miljard gulden.

De Rijksgebouwendienst schat dat de bouw van de toegezegde 2.000 extra gevangeniscellen 450 miljoen gulden zal kosten. Dat zegt directeur-generaal F.W.R. Evers van de Rijksgebouwendienst vandaag in een gesprek met deze krant. Kosto zelf heeft reeds aangekondigd dat de noodmaatregelen om op korte termijn 600 cellen extra te verkrijgen circa 50 miljoen kosten.

Volgens Evers is de termijn voor de bouw van een nieuwe gevangenis doorgaans ten minste drie jaar. Anderhalf jaar wordt uitgetrokken voor de voorbereiding, een even lange periode voor de eigenlijke bouw. Onduidelijk is hoe die geschatte bouwtijd zich verhoudt tot de belofte van Hirsch Ballin afgelopen week aan de Tweede Kamer om de 2.000 extra cellen binnen twee jaar te realiseren.

Het kabinet is daar volgens minister-president Lubbers in beginsel positief over. De financiering van de bouw van extra cellen komt ter sprake bij de begrotingsvoorbereidingen in juli. Volgens Lubbers kan niet de garantie worden gegeven dat geen verdachten van zware delicten meer worden vrijgelaten. Hij sprak van een "inspanningsverplichting'. De Tweede Kamer zal dinsdag per brief worden genformeerd over de uitkomst van het kabinetsberaad.

Een woordvoerder van het ministerie van justitie zei te verwachten dat de nieuwbouw binnen de toegezegde termijn kan worden gerealiseerd.