Oekrane tekent Start-1 nog niet

MOSKOU, 5 JUNI. De Oekrane wenst het internationale verdrag over de ontmanteling van de strategische kernwapens (Start 1) vooralsnog niet te ondertekenen. Het Oekraënse parlement heeft gistermiddag besloten om de ratificatie van Start 1 voor “onbepaalde tijd uit te stellen”. De volksvertegenwoordiging in Kiev wil eerst veiligheidsgaranties van het Westen en Rusland.

De Verenigde Staten hebben daarop gisteren positief gereageerd. Volgens een woordvoerder van het State Department zal minister van defensie Les Aspin de Oekrane dezer dagen tegmoet komen met concrete voorstellen. De Russische regering heeft zich daarentegen nog op de vlakte gehouden. Minister van buitenlandse zaken Andrej Kozyrev is gisteren weliswaar in Kiev geweest voor een onderhoud met president Leonid Kravtsjoek, die het besluit van het parlement lijkt te onderschrijven, maar heeft met hem vooral gesproken over de actuele problemen rond de verdeling van de gemeenschappelijke vloot in de Zwarte Zee.

De beslissing van het Oekraënse parlement is een overwinning voor premier Leonid Koetsjma die er eergisteren in de besloten zitting van de volksvertegenwoordiging voor had gepleit om de Oekrane als nucleaire mogendheid te behouden en het non-proliferatieverdrag dus niet te ondertekenen. Het uitstellen van de ratificatie van Start 1 zou daarbij in zijn ogen een tactisch wapen kunnen zijn tegen het Westen dat tot nu toe niet met geld over de brug is willen komen. Koetsjma volgde daarmee de lijn van de buitenland-commissie van het Oekraënse parlement dat bij monde van haar voorzitter Dmitro Palytsjko had voorgesteld om Start 1 slechts voorwaardelijk te accepteren. Volgens Palytsjko kan de Oekrane het zich niet veroorloven op in een klap kernwapenvrij te worden omdat het Westen noch Rusland voor zo'n eventuele stap tot nu toe “enige morele, politieke of economische compensatie” hebben willen bieden. Minister van buitenlandse zaken Anatoli Zlenka had juist aangedrongen op onmiddellijke ratificatie om te voorkomen dat de Oekrane in een isolement zou kunnen raken.