NS lijden verlies van 192 miljoen

ROTTERDAM, 5 JUNI. De Nederlandse Spoorwegen hebben over 1992 een verlies van 192 miljoen gulden geleden. Daaronder valt een extra voorziening van 230 miljoen gulden om de gevolgen van de reorganisatie op te vangen. Zonder deze extra voorziening zouden de NS een winst van 38 miljoen gulden hebben behaald.

Een woordvoerder van de NS heeft deze cijfers gisteren bevestigd. De officiële jaarcijfers van het spoorwegbedrijf worden over twee weken gepresenteerd. De categorale vakbond FSV verwijt de spoorwegen in een reactie “creatief boekhouden”. Het steekt de FSV dat de kosten van de reorganisatie al zijn afgeboekt, maar dat het geld pas de komende jaren daadwerkelijk wordt uitgegeven.

Begin maart kondigden de NS aan de komende drie jaar 3.500 arbeidsplaatsen te schrappen. De personeelsinkrimping is een gevolg van de verzelfstandiging van de NS. Voor het eind van deze eeuw moet het spoorwegbedrijf op eigen benen staan.

Na de aankondiging van de NS spraken de vakbonden en de spoorwegen een sociaal plan af om de gevolgen van de reorganistie op te vangen. In dit plan werd onder meer afgesproken dat 55-plussers het bedrijf verlaten met behoud van 80 procent van hun laatst verdiende loon. Volgens FSV-voorzitter G. Hardeveld circuleren er binnen de NS nu geruchten dat deze afvloeiingsregeling te duur wordt. Hardeveld vreest dat het geld al wel is afgeboekt, maar uiteindelijk niet uitgegeven zal worden. Een woordvoerder van de spoorwegen zei gisteren niets te weten van het schrappen van de afvloeiingsregeling voor oudere werknemers.

In 1991 bedroeg de winst van de spoorwegen 97 miljoen gulden. Nog begin dit jaar deelde president-directeur R. den Besten mee een verlies van tien miljoen gulden over 1992 te verwachten. De oorzaak lag volgens Den Besten in de toename van het aantal studenten dat gebruik maakt van de OV-studentenkaart en het duurder worden van de trein in vergelijking met de auto en de economische malaise.

Voor dit jaar voorspelt Den Besten een verlies van 100 miljoen gulden. Dit komt onder meer voort uit het besluit van het kabinet de NS te verzelfstandigen. Voor het eind van deze eeuw zal de overheid haar exploitaitiesubsidie aan de NS, die jaarlijks 450 miljoen gulden bedraagt, overhevelen naar de infrastructuur. Dit betekent dat de NS jaarlijks zo'n 60 miljoen gulden minder subsidie krijgen.