Nederland eist extra steun EG voor Flevoland

BRUSSEL, 5 JUNI. Nederland legt zich er niet bij neer dat Flevoland is geschrapt van de lijst van "achtergebleven' gebieden in de EG die in aanmerking komen voor extra hulp uit Brussel.

Den Haag dreigt zelfs met een veto in het overleg over hulpprogramma's in de gemeenschap, als Flevoland niet alsnog geld krijgt uit de speciale steunpot.

Nederlandse diplomaten hebben dat de afgelopen tijd duidelijk gemaakt op bijeenkomsten in Brussel over de werking van de zogeheten Europese structuurfondsen in de komende jaren. De poging om Flevoland als enige Nederlandse regio alsnog op de lijst van achtergebleven gebieden te krijgen, staat niet op zichzelf. Den Haag vindt dat Nederland de afgelopen jaren veel te weinig heeft geprofiteerd van subsidies voor achterstandregio's en voor andere, kleinschaliger steunprojecten.

Daar moet verandering in komen en daarom zal Nederland zich in de toekomst harder gaan opstellen, zo hebben Nederlandse vertegenwoordigers in Brussel te kennen gegegeven. “We willen niet langer slechter worden behandeld dan landen die in een vergelijkbare positie als Nederland verkeren en die veel meer geld binnenhalen. We zullen ons nadrukkelijker manifesteren”, aldus een hoge Nederlandse diplomaat.

Volgens de officiële statistieken van Eurostat waarop de Europese Commissie zich baseert, voldoet Flevoland formeel aan de criteria om in aanmerking te komen voor speciale EG-steun. Volgens de cijfers - het bruto binnenlands produkt per inwoner - is Flevoland net zo arm als onderontwikkelde streken in landen als Italië, Griekenland en Spanje. Eind februari bleek Flevoland echter geschrapt van de nieuwe lijst van regio's die mogen reken op speciale financiële aandacht. Volgens de EG geven de officiële statistieken een vertekend beeld van de werkelijke welvaart in de provincie. Flevoland is dunbevolkt, in grootte niet te vergelijken met de arme regio's in Zuid-Europa en bovendien verdient een groot deel van de bevolking haar inkomen buiten de polder, met name in Amsterdam.

Nederland heeft op zich niet zo veel moeite met die redenering, aldus diplomaten, maar dan moet ze wel consequent worden toegepast. Groningen bijvoorbeeld behoort volgens de EG-statistiek tot de rijkere gebieden in de EG omdat er aardgas in de grond zit. Groningen heeft daarom geen recht op extra steun, terwijl het die goed zou kunnen gebruiken, afgaande op de werkelijke welvaart. Het steekt Nederland vooral dat Flevoland als enige regio van de lijst is geschrapt, terwijl sommige regio's in onder andere Groot-Brittannië wel zijn gekwalificeerd, terwijl ook die eigenlijk niet voldoen aan de criteria. Dat geldt ook voor het Belgische Henegouwen.

De betrokken diplomaten erkennen dat Nederland het ook aan zichzelf heeft te wijten dat “we er in het verleden een beetje bekaaid van zijn afgekomen”. De Nederlandse regering liet zelf na om met overtuiging steunaanvragen te doen. Dat verwijt kwam de afgelopen maanden ook van de Europese Commissie, zegt een diplomaat.

De EG zal dit jaar ruim 21 miljard ecu (meer dan 50 miljard gulden) uitgeven via verschillende structuurfondsen. Dat bedrag zal tegen het jaar 2000 zijn opgelopen tot ongeveer 30 miljard per jaar, waarbij het grootste deel terecht komt in de armste lidstaten. Nederland zal de komende zes jaar naar schatting acht à negen miljard ecu bijdragen aan de structuurfondsen. De afgelopen vijf jaar vloeide jaarlijks ongeveer een procent van de inzet terug in de vorm van subsidies voor "omschakeling van industriegebieden in verval' of voor bestrijding van langdurige werkloosheid en inschaling van jongeren in het arbeidsproces. Zo krijgen Zuid-Limburg, Twente en de regio Groningen/Zuidoost Drente dit jaar bijna 100 miljoen ecu.

Het streven van de Nederlandse regering is om de komende jaren twee tot drie procent van de bijdrage terug te krijgen, evenveel als vergelijkbare landen. Diplomaten wijzen erop dat Nederland de afgelopen jaren is gezakt op de ranglijst van "rijkste' landen in de EG. Op de laatste Europese Top in Edinburgh is bovendien afgesproken dat ook de rijkere lidstaten moeten kunnen profiteren van de structuurfondsen. Overigens geeft de rekening van de structuurfondsen maar een beperkt inzicht van de werkelijke financiële baten. Nederland is nog steeds netto-ontvanger van de EG, en dat komt omdat het land vooral profiteert van de subsidies die in de landbouw worden gegeven.

    • Wim Brummelman