Justitie onder druk door meer asielaanvragen

DEN HAAG, 5 JUNI. Het ministerie van justitie ondervindt grote problemen bij het verwerken van het toenemend aantal asielaanvragen.

Het departement koerst dit jaar af op 30.000 aanvragen, terwijl de organisatie is ingesteld op behandeling van 20.000 asielverzoeken per jaar. Dat zegt mr. H. Nawijn, directeur vreemdelingenzaken op het departement, in de Justitiekrant. Het aantal asielaanvragen neemt sterk toe. In de eerste vier maanden van dit jaar meldden zich 8.902 vreemdelingen aan als asielzoeker, tegen 4.740 over dezelfde periode in 1992. Nawijn spreekt van een alarmerende stijging. Volgens hem kan de druk op de organisatie voor een deel verlicht worden als het aantal ongegronde verzoeken, waarin veel vergeefs werk gaat zitten, nog sterker wordt teruggedrongen.