IDEEËN

Nationaal ideeënboek 221 blz., Holkema & Warendorf 1993, f 24,90 ISBN 90 269 2078 4

Als u 071-128883 belt, gaat op het Leidse Rapenburg de telefoon van de Stichting De Nationale Ideeënlijn. Die lijn bestaat al een jaar. Om dat te vieren, kwam het Nationaal ideeënboek uit, een bloemlezing die je in één ruk uitleest. Er staan prachtige suggesties in. Zoals die van de heer Alberts uit Assen: ""Bij mij op de hoek zit een winkel die gerund wordt door moslims. Voor die mensen is de rustdag niet op zondag, maar op een andere dag van de week. Zij zouden best hun winkel op zondag willen openen en dan op hun heilige dag sluiten. Dus door winkels toe te staan op zondag open te zijn, bevorder je de integratie van de allochtone minderheden. Als zij op zondag open blijven, komen er ongetwijfeld meer Nederlanders in hun winkel en zo kan iedereen elkaar een beetje leren kennen.''

Of die van de heer Belt uit Leidschendam: ""Winkelen is een omslachtige bezigheid. Men moet de boodschappen inladen in een winkelwagen, bij de kassa weer uitladen en op de band zetten en na afrekenen moet men de artikelen weer inpakken. Het lijkt mij dan ook een slim plan om aan het begin van een winkel een pocketcomputer / streepjescodedetector aan de winkelwagen te klippen zodat met de leespen elk artikel dat men wil kopen wordt ingelezen. Deze pocketcomputer geeft men bij de kassa af. De kassière haalt de cassette eruit en draait hem door de kassa heen. De supermarkthouder kan fraude voorkomen door steekproefsgewijs te controleren door de boodschappenwagen door een voor de consument niet zichtbare tunnel te laten gaan terwijl hij aan het betalen is.''

De eerste landelijke ideeënbus heeft in haar eerste maanden al duizend voorstellen geregistreerd, en laten beoordelen en bewerken door deskundigen. De oorspronkelijke opzet van de Ideeënlijn bleek te breed en er werd dan ook tevens een Instituut voor Maatschappelijke Innovatie opgericht voor plannen op het gebied van milieu, politiek, rechtspraak en andere maatschappelijke vraagstukken. De Stichting De Nationale Ideeënlijn richt zich nu op technische ideeën waarvan de oorspronkelijke bedenker de rechten houdt en waarvoor hij een financiële beloning hoopt te ontvangen.

Wat helaas nog ontbreekt in dit eerste "jaarboek' is een hoofdstuk met denkbeelden die al uitgevoerd zijn. Geheel toevallig zal dat niet zijn, want het is bekend dat de moeilijkheid van het in de praktijk brengen van goede ideeën eerder een beperkende factor is bij innovatie dan het bedenken ervan.

Laat ik een voorbeeld geven van een mijns inziens goed idee dat nog niet in praktijk is gebracht: er zijn een kleine tienduizend NRC-abonnees, die, omdat hun huis te gesoleerd staat, hun "avondkrant' per post pas de volgende morgen krijgen en hun 'zaterdag'-krant pas maandagmiddag. Ik heb toen een "loodlijnenplan' bedacht en voorgelegd aan een bevriende NRC-redacteur: stuur elke post-abonnee ongevraagd een plattegrondje met de route van de NRC-bezorger die het dichtst bij hem in de buurt komt. Dan kan de postabonnee op dit "stafkaartje' de kortste lijn ("loodlijn') trekken van zijn huis naar de bezorgroute en overwegen om op het verkregen snijpunt een bus voor zijn krant te maken. De redacteur diende hierover prompt een voorstel bij zijn directie, die het doorstuurde naar de bezorgdienst van de NRC, die tot nu toe nog niet serieus heeft gereageerd.

Ondertussen krijg ik zelf door toepassing van dit loodlijnenplan op mijn eigen woonsituatie (tussen Feerwerd en Aduard, nabij Ezinge en Garnwerd, onder Aduarderzijl in noordwest Groningen) mijn NRC nu niet meer per post maar via een waterdichte zelfgemaakte bus langs de reeds bestaande bezorgroute. Ik had dit jaren eerder moeten doen, namelijk toen na mijn laatste verhuizing mijn NRC-bezorgabonnement "onherroepelijk' in een postabonnement werd omgezet.

Het is ondertussen mooi dat al de verzinners die de Nationale Ideeënlijn belden al een reactie hebben gekregen, en hun toestemming gaven voor het afdrukken van hun idee in dit boek. Voor zulks is gebeurd, belooft de Ideeënlijn dat uw idee geheim blijft, maar wel gratis van advies wordt voorzien. Het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie houdt uw idee echter niet geheim.

Is de ideeënlijn iets voor u? Meldt u dan onverwijld bij Stichting De Nationale Ideeënlijn. Tel. 071-128883. Fax: 071-130416 en Het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie, tel.: 071-127707, beide op het Rapenburg 8-10, 2311 EV Leiden.

    • Pek van Andel