Grafiek: Vorig jaar wisselde eén op de ...

Grafiek: Vorig jaar wisselde eén op de acht werknemers in Nederland van baan. Ongeveer 1,6 procent van de totale beroepsbevolking moest gedwongen omzien naar een andere baan.

Dit staat in het rapport "Aanbod van arbeid 1993' uitgegeven door de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA). Het laatste decennium is de arbeidsmobiliteit sterk gestegen. In 1983 veranderde 5,4 procent van de werknemers van baan, in 1990 was dit bijna verdrievoudigd tot 14,8 procent.

De belangrijkste reden om van werkplek te wisselen, is dreigend of feitelijk ontslag. Hoeveel mensen van baan veranderen hangt vooral af van de vraag op de arbeidsmarkt. Als de vraag groot is naar personeel dan is het minder riskant om van baan te veranderen dan als de werkgelegenheid nauwelijks groeit.

Gezien de verslechterende economische situatie in Nederland en de snel oplopende werkloosheid, zullen de komende jaren minder mensen op zoek gaan naar een andere baan, aldus de OSA. Blijf zitten waar je zit is het motto.

    • Niek den Tex