EG verontrust over economie Suriname

PARAMARIBO, 5 JUNI. De Europese gemeenschap maakt zich ernstige zorgen over het uitblijven van economische hervormingen in Suriname. De situatie in het land verslechtert omdat de regering nog geen serieus begin heeft gemaakt met economische sanering.

Suriname hoeft daarom voorlopig niet te rekenen op geld uit de speciale financiële fondsen die beschikbaar zijn voor landen die met vergelijkbare economische hervormingen bezig zijn. Dat heeft EG-functionaris B. Petit verklaard na een bezoek aan Suriname.

Hij zei onomwonden dat de missie teleurgesteld is over wat ze heeft waargenomen. Petit onderstreepte bovendien dat de EG geen speciale band heeft met Suriname. Dit land zal net zo worden behandeld als andere ex-koloniën of oud-rijksdelen waarmee de EG zaken doet. Uit speciale fondsen is ongeveer twee miljard dollar beschikbaar voor ruim veertig landen die een economische aanpassing aan het doorvoeren zijn. Uit de woorden van Petit moet begrepen worden, aldus waarnemers, dat de EG de gevraagde rol van "monitor' bij de economische sanering van Suriname niet op zich zal nemen.

Petit was leider van een missie die onderzoek heeft gedaan naar de uitvoering van het Structureel Aanpassings Programma (SAP) dat Suriname in overleg met de EG heeft opgesteld. Het SAP voorziet onder meer in invoering van een nieuwe wisselkoers, liberalisering van de economie, en inkrimping van het ambtenarenapparaat.

Van deze maatregelen is totnutoe maar weinig terecht gekomen, aldus Petit. Hij zei dat de EG erkent dat de regering-Venetiaan de afgelopen maanden het hoofd heeft moeten bieden aan een moeilijke politieke situatie - een langdurig conflict met de legertop - en dat een ernstig gebrek bestaat aan deskundig kader. Maar dit kan niet goedmaken dat nog te weinig maatregelen van het SAP zijn uitgevoerd. Petit herhaalde met nadruk dat een SAP een integraal, allesomvattend pakket van maatregelen is die in samenhang moeten worden uitgevoerd.

De EG-missie is er vooral ontevreden over dat Suriname zich niet heeft gehouden aan afspraken over het verstrekken van gegevens over de begroting 1993, het begrotingstekort, de kwantificering van het SAP en een sociaal program. In februari heeft de EG al aangedrongen op maatregelen als een uniforme wisselkoers, stopzetten van de monetaire financiering van het begrotingstekort en uitvoering van een sociaal program.

De kritiek van de EG-missie is in Suriname hard aangekomen. Minister E. Sedoc (planning en ontwikkelingssamenwerking) zei “niet zulk een grote mate van openheid” verwacht te hebben. Hij gaf toe dat door gebrek aan mankracht veel zaken blijven liggen. Er wordt volgens hem nu concreet gewerkt aan het behoud en het aantrekken van kader. Bij de ministerraad is een voorstel ingediend om Surinaams kader uit Nederland aan te trekken.

De EG zal voortgaan om het SAP met Suriname te evalueren, aldus Petit. Hopelijk zullen intussen de noodzakelijke maatregelen getroffen worden, zei hij, zodat de EG alsnog een positief rapport kan uitbrengen.