De huidige tendens dat er in de ...

De huidige tendens dat er in de (schaak)-grootmeester praktijk meestal voor gesloten en half-open openingssystemen wordt gekozen heeft niet zozeer te maken met het feit dat de open systemen inferieur zouden zijn, maar dient als een mode-verschijnsel te worden opgevat.

J.J.R.M. Hermans, Rijksuniversiteit Limburg

Vervanging van het huidige intensieve gebruik van land- en tuinbouwgronden in Zuid-Limburg door extensieve beweiding met Mergellandschapen bevordert de opkomst en groei van de oorspronkelijke vegetatie.

M. Hermans, Rijksuniversiteit Limburg

Instelknoppen aan medische apparatuur staan vrijwel altijd verkeerd.

W.R. Hogeboom, Rijksuniversiteit Groningen

Overwegend hoeveel energieverbruik en milieuvervuiling met de levensloop van een mens samenhangt, lijkt beperking van de bevolkingsaanwas de meest effectieve milieumaatregel.

L.J. Witte, Vrije Universiteit Amsterdam