Clinton komt met plan voor vergroting export naar Japan

PARIJS, 5 JUNI. De Amerikaanse president Clinton zal waarschijnlijk volgende week voorstellen aankondigen voor een nieuwe strategie in de handelsbetrekkingen met Japan die gericht is op vergroting van de export. Dat heeft de handelsvertegenwoordiger van de Verenigde Staten, Mickey Kantor, bekendgemaakt na de vergadering van de Oeso-landen (de Westerse industrielanden) die deze week in Parijs is gehouden.

“Tenzij er iets wordt gedaan aan de huidige onevenwichtigheid in de handelsrelaties, zal het voor de Westerse landen zeer moeilijk zijn uit de recessie te komen”, aldus Kantor. De Amerikaanse minister van financiën Bentsen eiste in een toespraak voor de Brits-Amerikaanse persclub in Parijs van Japan dat het een "fundamentele verandering' doorvoert in de manier waarop dit land met handelspartners omgaat. In felle bewoordingen bepleitte de minister het openen van de Japanse markt voor import van een reeks goederen.

De VS willen dat het Japanse handelsoverschot wordt gehalveerd. Het Amerikaanse plan behelst volgens goed genformeerde bronnen het stellen van concrete doeleinden voor vergroting van de export van een reeks goederen naar Japan en het periodiek meten of deze doeleinden worden gehaald.

Japanse topambtenaren zeiden dat het Amerikaanse plan op de Oeso-vergadering als "onacceptabel' is afgewezen. In het officiële communiqué van de Oeso-ministers wordt met geen woord van het meningsverschil gerept. In die verklaring staat een snelle afronding van de Urugay-ronde (de onderhandelingen over liberalisering van de wereldhandel) centraal. Hoe de overeenstemming tussen de Oeso-ministers om uiterlijk eind dit jaar een nieuw Gatt-akkoord te bereiken zich verhoudt tot de nieuwe Amerikaanse eisen bleef onduidelijk.

Wel heeft Japan in een officieel memo aan de Amerikaanse delegatie duidelijk gemaakt dat het niets van de nieuwe eisen moet hebben en cijfermatige doelstellingen als Bentsen noemde voor halvering van het handelsoverschot, of voor vergroting van invoerstromen, verwerpt. De Japanse minister voor economische planning, Funada, zei woensdag al dat “het praktisch onmogelijk is het probleem op die manier op te lossen”.

Maar minister Bentsen zei dat Japan “zowel de middelen als de noodzaak heeft om de binnenlandse vraag te verhogen en zijn handelsoverschot te verminderen. Het recente fiscale stimuleringspakket (van de Japanse regering) is een goede stap op de weg daarheen, maar die moet een vervolg krijgen”. Washington spiegelt zich aan een eerder afgesloten akkoord voor het openen van de Japanse markt voor halfgeleiders. De doelstelling van een aandeel van 20 procent aan buitenlandse halfgeleiders in Japan werd in 1992 gehaald.