Britten zien niets in nieuwe Eurostekker

Achttien Europese landen hebben deze week in Stockholm besloten een uniform elektrisch stopcontact te ontwikkelen dat de meer dan twintig verschillende soorten die momenteel binnen die landen in gebruik zijn op den duur moet vervangen. De volledige realisering van een uniform stekkersysteem zal naar verwachting de eerstkomende vijfentwintig tot dertig jaar in beslag nemen. De vervanging van bestaande systemen door de "Europlug' zal naar schatting meer dan 1 miljard dollar gaan kosten.

Over invoering van de nieuwe "Eurostekker' zal in Brussel nog overeenstemming moeten worden bereikt. Volgens een eerste ontwerp laat de standaard "Eurostekker' twee pinnen zien, overeenkomstig het in enkele landen gangbare type. De Britten zien niets in een nieuwe Eurostekker en hebben al aangekondigd dat zij vrijwel zeker niet aan het nieuwe project zullen meedoen.