Beurs in huidige vorm houdt op te bestaan

AMSTERDAM, 5 JUNI. De Amsterdamse effectenbeurs houdt begin volgend jaar op te bestaan in zijn huidige vorm. De banken en commissionairs hoeven met ingang van 1 januari 1994 niet langer verplicht aanwezig te zijn op de beursvloer, die bijna vier eeuwen lang de spil is geweest van de beurshandel.

Slechts een klein hoekje van de beursvloer zal nog tot in 1997 in gebruik blijven. Daar mogen de hoeklieden bewijzen ook na de invoering van een nieuw handelssysteem een rol te kunnen spelen op de beursvloer voor de kleinere effectenorders.

Het beursbestuur heeft recentelijk tijdens een vergadering het voornemen kenbaar gemaakt de zogenoemde "vloerplicht' voor banken en commissionairs af te schaffen. Het besluit is volgens een woordvoerder van de beurs nog niet definitief en moet in de loop van dit jaar worden geformaliseerd. De vloerplicht voor de hoeklieden is met drie jaar verlengd tot 1 januari 1997, zo bevestigt de beurswoordvoerder.

De Amsterdamse effectenbeurs wil begin volgend jaar een systeem van schermenhandel invoeren, waardoor de traditionele beursvloer grotendeels overbodig wordt en het aantal hoeklieden sterk wordt verminderd. Door het verdwijnen van de vloerplicht zal de handel zich nog verder verplaatsen van de beursvloer naar de "dealingrooms' van banken en commissionairs, die werken met telefoon en beeldscherm. De reglementen van de Amsterdamse effectenbeurs schrijven nu nog voor dat banken en commissionairs die handelen via de effectenbeurs op de beursvloer moeten zijn vertegenwoordigd met een handelaar. De vloer, waar hoeklieden de orderstroom van banken en commissionairs verwerken, is sinds de introductie van de VOC-aandelen begin zeventiende eeuw het hart van de beurshandel.

De Amsterdamse beurs heeft inmiddels besloten vanaf begin 1994 de beurshandel te splitsen in een elektronische beurs voor grote effectenorders en een gedeelte voor de kleinere, vaak particuliere, orders, waar de hoeklieden nog een rol kunnen spelen als bemiddelaar. Die kleinere orders zullen voorlopig nog via de beursvloer worden uitgevoerd.

    • Karel Berkhout
    • Paul Wessels