Accijnzen op staal in VS leiden tot ruzie

GENÈVE, 5 JUNI. De GATT (Algemene Overeenkomst voor Tarieven en Handel) heeft positief gereageerd op een verzoek van de EG om een onderzoek in te stellen naar de “buitensporig hoge” accijnzen die in de Verenigde Staten worden geheven op gespecialiseerde staalprodukten uit Europa. Het GATT-panel van drie personen heeft zestig dagen de tijd om tot een uitspraak te komen.

De EG verwijt de Verenigde Staten dat zij met hun gecompliceerde voorschriften, die ondermeer tot de accijnsverhoging op staalprodukten uit Engeland, Frankrijk en Duitsland hebben geleid, alle tot dusver gemaakte prijsafspraken met voeten treden. De Amerikanen zeggen dat de heffing noodzakelijk is om de eigen fabrikanten te compenseren voor de subsidies die Europese fabrikanten van hun regeringen krijgen.

Brussel heeft al gewaarschuwd dat het via de GATT tegenmaatregelen zal nemen wanneer de Amerikaanse regering doorgaat met anti-dumpingmaatregelen, die moeten voorkomen dat Europees staal tegen een lage prijs in de Verenigde Staten wordt afgezet. De Amerikaanse afgevaardigde Cristopher Parlin heeft verklaard dat de GATT, waar 111 landen bij zijn aangesloten, maar een oplossing moet zien te vinden voor het probleem nu alle andere vormen van overleg hebben gefaald. Tijdens een bijeenkomst in Genève kreeg de EG steun van Japan, Canada, Brazilië, Zweden, Oostenrijk en Australië.

Gisteren keurde de EG het herstructurringsplan goed van de Duitse staalfabrikant Klöckner. De EG is bereid af te zien van de terugbetaling door Klöckner van veertig procent van een eerder verstrekte lening van 175 miljoen D-Mark aan het Duitse staalbedrijf. De schuld aan de banken van Klöckner is inmiddels opgelopen tot 2,7 miljard D-Mark. Crediteuren zonder onderpand die meer dan 10.000 D-Mark van Klöckner tegoed hebben mogen rekenen op de teruggave van veertig procent van hun geld. Besloten is dat crediteuren met onderpand, zoals de EG, zestig procent van hun geleende geld zullen terugkrijgen.

In het reorganisatieplan dat nu op tafel ligt is besloten dat Klöckner één hoogoven in Bremen zal sluiten en zijn produktie van ruw staal met twintig procent zal verlagen. Ook is overeengekomen dat de fabriek de fabricage van staalplaten met 500.000 ton per jaar zal verlagen. Eerder had de EG-commissie haar goedkeuring aan het reorganisatieplan onthouden, omdat het veel drastischer maatregelen bij Klöckner wilde zien. Wanneer de nieuwe reorganisatie geen succes wordt zal echter nog verder worden gesneden in de produktiecapaciteit van het bedrijf.