WVC wijst kritiek van de hand

AMSTERDAM, 4 JUNI. Het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur wijst de kritiek van de Mediaraad van de hand dat geld van de omroepreserve oneigenlijk wordt besteedt.

Aanpassing van wetgeving is niet nodig, zo stelt het ministerie. De Mediaraad wil dat er een einde komt aan de besteding van omroepgelden voor andere doeleinden. De raad noemde als voorbeeld het gebruik van vijf miljoen gulden uit de rente op de omroepreserves voor bezuinigingen op het ministerie van WVC en de onttrekking van een bedrag voor het Fonds voor de Topsport. Volgens WVC wordt de algemene omroepreserve niet aangewend voor andere doeleinden; dat kan wettelijk ook niet. Dat ligt anders bij de rente op de algemene omroepreserve. Dat zijn STER-inkomsten noch opbrengsten van de omroepbijdrage-opbrengsten. De besteding daarvan is dus vrij, aldus het ministerie.