Winstprognose GTI omlaag bijgesteld

GTI Holding uit Nieuwegein, gespecialiseerd in technische dienstverlening, houdt niet langer rekening met een verbetering van de winst in 1993.

Ruim een maand geleden voorspelde directievoorzitter ir J.A. Dekker bij de publikatie van het jaarverslag over 1992 nog dat de winst in 1993 boven die van vorig jaar zou uitkomen. Gisteren, tijdens de jaarvergadering, kwam hij daarop terug in verband met “voortgaande verslechtering van de marktontwikkelingen in de sectoren waar GTI werkzaam is”.

De verslechtering is een gevolg van de doorzettende recessie. Behalve in Nederland is dit voor GTI ook voelbaar in de twee andere landen waar de onderneming werkzaam is: België en Duitsland. Volgens de onderneming resulteert dit in verhevigde concurrentie en margedruk. De activiteiten in België en Duitsland waren vorig jaar goed voor respectievelijk 5 en 10 procent van de concernomzet, die in 1992 ruim 1,5 miljard gulden bedroeg. De directie blijft van mening dat de toekomstige ontwikkeling van GTI met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. GTI zag zijn winst vorig jaar met ruim 14 procent dalen tot 31,1 miljoen gulden.