Wethouders van Almere reisden gratis

ALMERE, 4 JUNI. De fracties van D66 en van GroenLinks in de gemeenteraad van Almere willen op korte termijn duidelijkheid hebben over buitenlandse reizen die drie wethouders en een ambtenaar hebben gemaakt.

Volgens D66-fractieleider J.W. de Vletter gaat het om reizen die de gemeente niets hebben gekost, maar die naar het oordeel van waarnemend burgemeester Van Roozemond "in het belang' van de gemeente zijn geweest. Omtrent de verscheidene reizen die de PvdA-wethouders Tierie en Trieller en CDA-wethouder Bos in wisselend groepsverband hebben gemaakt, moet aldus De Vletter duidelijk worden wat het gemeentelijk belang daarvan was en waarom zij niet door de gemeente, maar door derden werden betaald.

De kwestie van de reizen is een uitvloeisel van de kritiek van de gemeenteraad op de twee maanden geleden vertrokken burgemeester C.H. de Cloe (PvdA) wiens onkostendeclaraties niet bleken te kloppen. Bij het accountantsonderzoek dat in verband daarmee werd ingesteld, is ook het declaratiegedrag van wethouders en ambtenaren onder de loep genomen. Toen kwam uit dat de twee PvdA-wethouders en de CDA-wethouder reizen hadden gemaakt die de gemeente niets hadden gekost en waarvoor geen declaraties waren ingediend. Volgens D66 is het voor een gemeente als Almere (85.000 inwoners) belangrijk te weten welk soort reizen al dan niet in het belang van de gemeente worden geacht.