Ter Veld treedt af

EEN BESLISSING geheel volgens het boekje. Zo zou het plotselinge aftreden van staatssecretaris Ter Veld van sociale zaken kunnen worden bestempeld. De Haagse mores zeggen nu eenmaal dat wanneer het vertrouwen tussen een bewindsman en de geestverwante fractie niet meer bestaat, er voor de eerste niet anders rest dan op te stappen. Staatssecretaris Ter Veld heeft gisteravond van het fractiebestuur te horen gekregen dat er sprake was van een onherstelbare vertrouwensbreuk. In die zin heeft zij dan ook het enig juiste besluit genomen.

De verstoorde verhouding tussen Ter Veld en de PvdA-fractie vertoonde structurele trekken. Het begon met de voor de PvdA traumatische WAO-kwestie. De recente gang van zaken rond de bijstand was in feite niet anders dan een herhaling van de film. Zeker zal de vertrouwensbreuk voor een deel zijn toe te schrijven aan botsende karakters. De wijze waarop de staatssecretaris zich manifesteerde - het is ook op deze plaats meer dan eens gesignaleerd - was vaak verre van handig. Zowel bij de WAO als bij de ingreep in de bijstand toonde haar uiteindelijke besluit weinig gelijkenis met de eerder door haar opgeroepen verwachtingen.

MAAR IS DIT het hele verhaal? Vanuit de PvdA-fractie wordt benadrukt dat het gaat om verstoorde persoonlijke verhoudingen en niet om het beleid. Anders gezegd: met het vertrek van Ter Veld zou het probleem uit de wereld zijn. Alsof de PvdA inhoudelijk helemaal geen moeite heeft met de ingrepen in de sociale zekerheid. Persoon en beleid zijn bij dit voor de PvdA zo gevoelige beleidsterrein onmogelijk te scheiden.

Het lijkt dan ook uitgesloten dat met het aftreden van Ter Veld de rust bij de PvdA zal terugkeren. Integendeel, eerder kan gezegd worden dat hiermee de geest uit de fles is. Ongetwijfeld komt er nu een discussie op gang over de rol van partijleider Kok. Was hij het niet die zich steeds vierkant achter het beleid van zijn staatssecretaris heeft opgesteld?

Met het vertrek van Ter Veld is een belangrijke steen uit het PvdA-bolwerk in het kabinet weggehaald. Wat dit voor het geheel zal betekenen is in dit stadium nog gissen. Maar met een PvdA, verkerend onder de huidige omstandigheden, is het kabinet in een zeer riskante fase terechtgekomen.