Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politie, recht en criminaliteit

Secretaris van Eindhoven verliest kort geding

DEN BOSCH, 4 JUNI. De Eindhovense gemeentesecretaris C. Wouters heeft een kort geding verloren, dat hij had aangespannen tegen zijn eigen gemeentebestuur.

De fungerend president van de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Bosch wees donderdag het verzoek van Wouters af om een raadsbesluit over een andere taakomschrijving voor hem op te schorten. In maart stemde de gemeenteraad van Eindhoven in met een nieuwe taakomschrijving voor de secretaris. Wouters voelt zich door de wijziging ernstig tekortgedaan, omdat een deel van zijn verantwoordelijkheden is overgedragen aan anderen. Zo mag hij zich niet meer bezighouden met steeds terugkerende processen, zoals de begroting en het meerjaren-beleidsplan. Wouters zegt dat hij in de nieuwe situatie niet in staat is alle taken uit te voeren, waar een secretaris volgens de gemeentewet verantwoordelijk voor is. De gemeenteraad wijzigde het takenpakket van Wouters, nadat uit een onderzoek van de Rotterdamse hoogleraar prof.dr. R.J. in 't Veld was gebleken, dat hij te veel functies bekleedde. Die veelheid van verantwoordelijkheden veroorzaakte spanningen binnen de gemeentelijke organisatie, aldus In 't Veld.