Schade aardbeving straks te dekken

ROTTERDAM, 4 JUNI. Nederlanders kunnen zich straks verzekeren tegen de schade die aardbevingen en overstromingen van binnenwateren veroorzaken. Een groot aantal Nederlandse brandverzekeraars is met elkaar overeengekomen daarvoor binnenkort een speciale pool op te zetten.

Dit is gisteren afgesproken op de algemene ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars. Volgens een voorlopig voorstel zal per calamiteit maximaal vijftig miljoen gulden uitgekeerd worden. De verzekeraars erkennen dat dit bedrag slechts een beperkte dekking mogelijk maakt, omdat natuurrampen gemakkelijk tot veel grotere schades leiden.

Uit een onderzoek is gebleken dat 14 procent van de bevolking belangstelling voor de nieuwe verzekering heeft. Een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars verwacht dat de verzekering voor het einde van dit jaar wordt aangeboden, maar op de precieze polisvoorwaarden wordt nog gestudeerd. Ook moeten de verzekeraars voor hun pool toestemming krijgen van de Europese Commissie omdat hun onderlinge afspraken in strijd zijn met het anti-kartelbeleid van de EG.

Uit de statistieken van het KNMI uit de Bilt blijkt overigens dat in Nederland maar twee aardbevingen ooit schade van betekenis hebben veroorzaakt. De zwaarste van de twee deed zich in april van het vorig jaar in Roermond voor en had een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. Er raakten geen mensen gewond, maar de materiële schade bedroeg meer dan tweehonderd miljoen gulden in Nederland en een veelvoud daarvan in omringende landen. De andere zware schok, met een kracht van vijf op de schaal van Richter, dateert uit 1932.

Bij toeval viel de aankondiging van de verzekeraars samen met een aardbeving ten zuiden van Roermond om drie uur gistermiddag. De schok had een kracht van vier op de schaal van Richter en leidde tot enkele tientallen telefoontjes van verontruste omwonenden. Voor zover bekend, is nergens schade aangericht en zijn er geen gewonden gevallen. Het epicentrum van deze beving lag bij Herkenbosch, een gemeente op de Peelrandbreuk. Bij de twee eerdere bevingen was sprake van hetzelfde epicentrum.