Nieuwe bond voor betere graanprijs

ROTTERDAM, 4 JUNI. De Nederlandse overlegeconomie mag zich sinds gisteren verheugen in een nieuwe belangenvereniging. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond - een organisatie van hoofdzakelijke zelfstandige boeren - maakt zich in eerste instantie sterk voor een kostendekkende graanprijs. Op termijn wil de NAV graag een vinger in de pap krijgen als gesprekspartner van politieke en andere belangenorganisaties.

Ruim 500 boeren woonden de oprichting van de NAV gisteren in de Flevopolder bij. Oprichter van de NAV is de Brabantse akkerbouwer J. Korteweg, die vindt dat de akkerbouw in Nederland aan verandering toe is. Naast een kostendekkende graanprijs wil hij ook dat een deel van de Europese akkerbouwgrond braak wordt gelegd. Alles is beter dan een produktiestop, meent Korteweg.

Het Landbouwschap haalt de schouders op over het nieuwe initiatief. De NAV wil voor een tweede maal het wiel uitvinden, vindt het Landbouwschap. Al eerder stuitten pogingen van de overkoepelende vereniging om de graanprijs te verhogen op tegenstand in Brussel. Vooral Engeland en Frankrijk keerden zich tegen regulering. Het Landbouwschap vindt de plannen van de NAV sympathiek, maar noemt ze politiek gezien niet realistisch.

Een Groningse boerin vroeg zich op de bijeenkomst af waarom de Nederlandse belastingbetaler niet meer voor de landbouwoverschotten wil opdraaien. Hij zou moeten betalen voor gegarandeerd en veilig voedsel en een leefbaar platteland. Volgens de Groningse levert dat geen problemen op. De belastingbetaler heeft immers ook geld over voor “kunst, cultuur, sport, welzijnswerk, Fokker, Philips en goedkope energie voor Hoogovens”.