N-Korea gelast alle buitenlanders het land per 15 juni te verlaten

TOKIO, 4 JUNI. Communistische Noord-Korea heeft vandaag alle buitenlanders, behalve geaccrediteerde diplomaten, gesommeerd voor 15 juni het land te verlaten. Dit heeft het Japanse persbureau Kyodo bericht.

Kyodo baseert zich op welingelichte Noordkoreaanse kringen in Japan. Ook Koreaanse toeristen, die een Japans paspoort hebben, dienen het land te verlaten. Pyongyang heeft bovendien besloten tot eind juli geen nieuwe visa meer te verstrekken aan toeristen en reisgezelschappen. In Tokio wordt verwacht dat Noord-Korea ook het regelmatige scheepsverkeer met Japan zal stopzetten.

De maatregel zou samenhangen met het Noordkoreaanse besluit het Non-proliferatieverdrag (NPV), dat de verspreiding van kernwapens in de wereld moet tegengaan, op te zeggen. Pyongyang besloot daartoe op 12 maart; de opzegtermijn van drie maanden betekent dat de stap op 12 juni definitief zal zijn. Noord-Korea kwam tot zijn besluit uit protest tegen de voortdurende druk van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) van de Verenigde Naties, voor inspectie van zijn nucleaire installaties.

Noord-korea liet de afgelopen jaren een aantal malen inspectieteams toe, maar weigerde andere inspecties met de mededeling dat het gebruik van nucleaire technieken louter vreedzame doelen diende. Het IAEA had begin dit jaar een ultimatum gesteld aan Noord-Korea voor de controle van twee nucleaire fabrieken, waarvan werd vermoed dat er aan de produktie van kernwapens werd gewerkt. Dat ultimatum was voor Noord-Korea de directe aanleiding het NPV op te zeggen.

De Verenigde Staten proberen vandaag tijdens overleg in New York Noord-Korea er opnieuw van te overtuigen het NPV niet op te zeggen, maar waarnemers betwijfelen of het eigengereide, orthodox-communistische bewind van Noord-Korea zich door wie dan ook laat overhalen. Het besluit alle buitenlanders de toegang te ontzeggen wijst er op dat de Noordkoreaanse leider Kim Il Sung vastbesloten zijn eigen gang te gaan en zich van "de wereld' niets aan te trekken.

Maarschalk Kim Il Sung, die zichzelf heeft getooid met erenamen als "Grote Zon der Mensheid' en "Onoverwinnelijke briljante commandant met de ijzeren wil', is al sinds 1945 de leidende figur in de (Noord-) Koreaanse politiek. Hij werd na de Tweede Wereldoorlog gesteund door achtereenvolgens Stalin en Mao Zedong en begon in 1950 een door de Russen en Chinezen gesteunde oorlog die het hele Koreaanse schiereiland onder communistisch bestuur had moeten brengen. De Koreaanse oorlog eindigde uiteindelijk in een tweedeling van Korea: een communistisch noorden en een kapitalistisch zuiden.

Noord- en Zuid-Korea zijn technisch nog steeds met elkaar in oorlog en het is herhaaldelik tot schermutselingen aan de grens gekomen. En hoewel de harde bewijzen ontbreken, gaan veel atoomdeskundigen er van uit dat de Noordkoreanen binnen afzienbare tijd in staat zullen zijn één of meer kernwapens te maken.

De ondergang van het communisme in Oost-Europa heeft in Noord-Korea niet tot een zichtbare verandering geleid: Kim Il Sung houdt de leiding over een zeer strak regime. De Volksrepubliek China is nu nog zijn enige bondgenoot. In Amerikaanse regeringskringen bestaan grote zorgen over Noord-Korea. Kim Il Sung wordt beschouwd als een onberekenbare leider die in staat is alle tot zijn dienste staande wapens te gebruiken, ook kernwapens. Door de ontspanning tussen Oost en West zou een dergelijke aanval, in tegenstelling tot tien of twintig jaar geleden, niet meer tot een wereldoorlog leiden, maar vermoedelijk wel veel slachtoffers eisen. (AP, Reuter, AFP)