Mr. dr. J.N.J.B. Horak, momenteel ambassadeur in ...

Mr. dr. J.N.J.B. Horak, momenteel ambassadeur in Israel zal binnenkort worden benoemd tot ambassadeur te Ankara.

Niet bekend