Mr. A.J.A. Dorst (44) is benoemd tot ...

Mr. A.J.A. Dorst (44) is benoemd tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Dorst was van 1981 tot 1987 rechter bij de rechtbank in Haarlem. Sinds 1987 is hij raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag.