"Macedonië' komt de zomer vast wel door

ATHENE, 4 JUNI. De Griekse regering-Mitsotakis heeft het voorstel van de bemiddelaars Vance en Owen voor een definitieve naam voor de “voormalige Joegoslavische republiek Macedonië” verworpen.

"Nova (nieuw) Macedonië' moest die luiden, en Athene had daar nog wel wat in gezien als er een streepje had mogen staan tussen de twee woorden, of als ze aan elkaar waren geschreven, want dan zou de republiek in de ledenlijst van de Verenigde Naties onder de "N' zijn komen te staan. De nu voorgestelde naam moet echter volgens de heersende regels in de lijst worden opgenomen als "Macedonië, Nova'.

Premier Mitsotakis had zich met moeite kunnen vinden in een andere samengestelde naam: Slavo Macedonië, maar dit werd verworpen door president Kiro Gligorov van Macedonië, die daarbij rekening hield met het feit dat in zijn land een Albanese minderheid van dertig procent woont die niet Slavisch is. Maar ook de term Nova Macedonië heeft nog niet de volmondige bijval van het regime in Skopje gekregen.

Afgewacht moet nu worden of de bemiddelaars, met uitgeput geduld, hun pakket voorstellen - waarvan de naam slechts een onderdeel is - toch aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zullen voorleggen, of dat ze zullen ingaan op Mitsotakis' verzoek om te blijven onderhandelen. Athene zou dan voor het eerst bereid zijn in rechtstreeks contact met Skopje te treden. Dat zou de Macedonische kwestie “door de zomer heen helpen”.

Aangenomen mag worden dat ook Gligorov geen tegenstander is van verlenging van de onderhandelingen. Eigenlijk zitten de twee regeringsleiders in hetzelfde schuitje. Beiden moeten terugdeinzen voor het accepteren van oplossingen waarin van beide zijden grote concessies worden gedaan. Zo zal Skopje moeten afzien van de pas ingevoerde vlag, de aan Noordgriekse opgravingen ontleende zestienstralige zon waarvan de "diefstal' in Griekenland grote woede heeft veroorzaakt.

Gligorov moet in oktober verkiezingen ondergaan, en dan zal het in zijn voordeel zijn als de kwestie van de naam van zijn republiek - die in bijna de hele wereld al officieus Macedonië heet - nog hangende is.

Maar hetzelfde geldt voor Mitsotakis. De Griekse verkiezingen staan weliswaar pas voor volgend voorjaar op het programma, maar er zijn steeds meer speculaties dat ze zullen worden vervroegd. Een harde opstelling inzake Macedonië kan als bliksemafleider fungeren voor de netelige onderwerpen die Mitsotakis' politieke toekomst bedreigen, zoals een dreigende afsplitsing van patriotten in zijn partij, een afluisterschandaal en een toenemende inflatie.

    • Frans van Hasselt