"Maatregel tegen stijging uitgaven medicijnen succes'

ROTTERDAM, 4 JUNI. De maatregelen om de toename van de kosten voor geneesmiddelen te beteugelen werken goed.

In een vraaggesprek in het vandaag verschenen maandblad De Huisarts constateert dr. C.M. de Vos, directeur geneesmiddelenvoorziening op het ministerie van WVC, dat de kostenstijging van medicijnen die onder het prijsregime van het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem (GVS) liggen vorig jaar minder zijn gestegen dan was geraamd (minder dan vijf procent tegen een raming van 5,4 procent).

De kosten van de geneesmiddelen waarvoor de patiënt niet behoeft bij te betalen stegen vorig jaar daarentegen met ruim twintig procent.

Het GVS, dat twee jaar geleden van kracht werd voorziet in groepen geneesmiddelen waarbinnen steeds de prijs van een preparaat als limiet wordt gesteld. Schrijft de arts iets duurders voor, dan moet de patiënt het verschil bij betalen.

Tijdens een congres over geneesmiddelendistributie in Amsterdam benadrukte De Vos gisteren nog eens dat Nederland te veel betaalt voor geneesmiddelen. De levering van geneesmiddelen via groothandel en apotheker heeft in 1992 bijna twee miljard gulden gekost. Dat is veertig procent van het totaal (4,9 miljard gulden), dat vorig jaar aan geneesmiddelen is uitgegeven.

De marges marges voor groothandel en apotheker moeten dus omlaag. In de meeste Europese landen is de marge voor de farmaceutische groothandel aanzienlijk lager dan in Nederland, aldus De Vos.

Een belangrijk deel van de distributiekosten bestaat volgens De Vos uit kortingen en bonussen voor de 1.500 apothekers in ons land. “Naar schatting gaat het jaarlijks om een bedrag van tweehonderd tot driehonderd miljoen gulden, zonder dat dit ten goede komt aan de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, dus de verzekerde”, aldus De Vos.

Adjunct-directeur R. Offers van het Haagse ziekenfonds Azivo zei op het congres dat de eigen apotheek van dit fonds ruim tien procent goedkoper werkt dan vergelijkbare apotheken in grote steden. Als alle Azivo-verzekerden hun geneesmiddelen via deze apotheek zouden krijgen in plaats van de helft zoals nu het geval is, zouden de kosten volgens hem een kwart onder die van het grote-stadsgemiddelde kunnen liggen.

Zorgverzekeraars mogen nu in principe geen “eigen instellingen” hebben. Azivo heeft daar jarenlang strijd voor gevoerd en is nu een uitzondering. Offers vindt dat de regels moeten worden aangepast, zodat meer ziekenfondsen met een eigen regionale apotheek kunnen gaan werken.