Lorenzo Mattotti

Lorenzo Mattotti en Jerry Kramsky: Fluister. Uitg. Sherpa / Oog en Blik Prijs ƒ 60,-.

Het begrip "verbeeldingskracht' is al evenzeer van toepassing op het stripalbum Fluister van Lorenzo Mattotti. Sinds 1990 verschijnt het werk van deze Italiaanse tekenaar in Nederlandse vertaling. Een kleine inhaalmanoeuvre heeft ertoe geleid dat naast Vuren (1986) en De man aan het raam (1983) inmiddels ook het uit 1989 daterende Fluister ("La zona fatua') is verschenen. Mattotti's met pastelkrijt geschetste tekeningen herinneren aan het oeuvre van landgenoot Giorgio de Chirico. Met diens schilderijen hebben de strips een broeierige, dreigende sfeer gemeen.

Hoofdpersoon in Fluister is een aan geheugenverlies lijdende man die een hallucinatoire tocht over een verlaten eiland maakt. Wat hij daar precies te zoeken heeft en wie de schaarse personen zijn die hij op zijn tocht ontmoet, blijft enigszins in het vage. Die schimmige, van symboliek doortrokken verhaaltrant sluit goed aan bij Mattotti's tekeningen. Deze zijn niet alleen om naar te kijken, zo lijkt het, maar doen ook een beroep op andere zintuigen. Mattotti's weinig gearticuleerde vloeiende tekenstijl weet hard- en zachtheid, warmte of kou te suggereren en slaagt erin een lauwe zomerbries of de geur van gras van de pagina's op te laten stijgen.

Mattotti maakte Fluister in nauwe samenwerking met zijn jeugdvriend Jerry Kramsky. Deze schreef op basis van reeds bestaande tekeningen een verhaallijn, die aan de hand van nieuwe tekeningen weer werd bijgesteld en aangevuld. Aangezien de hoofdpersoon van Fluister niet een verhaal lang doelloos over het eiland kan blijven lopen wordt zo nu en dan iets van zijn beweegredenen of achtergronden onthuld. Ontluisterende momenten zijn dat; Mattotti's prachtig getekende mysterie blijkt de weelderige verpakking van een dun verhaaltje te zijn.

    • Erik Spaans