KunstRai.

KunstRai

De KunstRai in Amsterdam loopt niet, zoals woensdag gemeld, tot en met 5 juni, maar tot en met zondag 6 juni.

Auteur

Bij de rubriek op de muziekpagina van dinsdag 1 juni ("Werner Herbers over Robert Graettinger', pag. 9) stond de naam van de auteur niet vermeld. De auteur was Frans van Leeuwen.

Pseudoniemen

In de krant van dinsdag 1 juni (Toename handel in Oosteuropese vrouwen, pag. 2) zijn de namen genoemd van het Joegoslavische slachtoffer van vrouwenhandel "Zarita' en van de Nederlandse bordeelhouder "E. Wintertuin'. Hierbij ontbrak de vermelding dat het om redenen van privacy pseudoniemen betreft.