Koffiegebruik 2 pct omhoog

AMSTERDAM, 4 JUNI. In Nederland wordt steeds meer koffie gedronken. Vorig jaar gingen er ruim 514 miljoen pakken van 250 gram langs de kassa's, tegen 503 miljoen in 1991. Per hoofd van de bevolking steeg het verbruik van 8,34 naar 8,47 kilo. Daarmee behoorden de Nederlanders opnieuw tot de vijf grootste koffiedrinkers in de wereld, na de Finnen, Zweden, Denen en Noren.

De Vereniging van Nederlandse Koffiebranders en Theepakkers stelt in haar jaarverslag vast dat 93 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder koffie drinkt, 85 procent zelfs regelmatig. Nederland is geen land van echte theedrinkers. Per Nederlander werd vorig jaar 668 gram thee gebruikt tegen 694 gram in 1991. De vereniging berekende dat er per Nederlander vorig jaar gemiddeld 83,5 liter thee is gedronken. De belangrijkste theedrinkers wonen in Ierland en Engeland, waar per hoofd van de bevolking respectievelijk 3,09 kilo en 2,74 kilo thee werd verbruikt. In Nederland drinkt 66 procent van de mensen van 15 jaar en ouder regelmatig thee (was 64 procent), 8 procent (was 11 procent) zegt nooit thee te drinken en de rest drinkt af en toe thee.

De aanhoudend hoge voorraden koffie in de consumptielanden hebben de wereldmarktprijzen ook in 1992 onder druk gehouden. De lage prijzen hebben ontmoedigend gewerkt op de produktie en de oogstverwachtingen voor 1992/1993 zijn nogal laag. Amerikaanse schattingen geven een oogst aan van 95,9 miljoen balen van 60 kilo, een daling van 7 procent ten opzichte van het voorgaande oogstjaar. De daling valt vooral toe te schrijven aan een kleinere oogst in Brazilië. Een sterke groeier is Vietnam.

Nadat een paar jaar lang Colombia voor Nederland de belangrijkste leverancier van groene koffie was, heeft Brazilië vorig jaar die positie overgenomen. In totaal kwam 49 procent van onze koffie uit Latijns-Amerika en 46 procent uit Afrika, waar Oeganda de belangrijkste leverancier is.

De totale wereldproduktie van thee in 1992 wordt geschat op 2,25 miljoen ton, iets minder dan in 1991. In de eerste maanden van dit jaar leidde droogte in enkele produktielanden (India, Sri Lanka en de landen in Oostelijk Afrika) tot een lagere produktie. Het volume is echter groot genoeg om aan de vraag te voldoen.

Voor de theeprijzen is van groot belang wat het GOS koopt. In 1991 daalden de prijzen sterk door een groot aanbod en sterk verminderde vraag uit het GOS. In het tweede kwartaal van 1992 tekende zich een herstel af en de eerste weken van 1993 brachten een verdere versterking van de markt, mede door de groeiende vraag uit het GOS en een sterke binnenlandse vraag in India. De vereniging verwacht door betere oogsten een terugkeer naar het peil van 1990/1991.

In 1990 importeerde West-Europa 210,2 miljoen kilo thee en Oost-Europa 265,1 miljoen kilo. In 1991 waren deze getallen respectievelijk 216,3 miljoen en 188,1 miljoen kilo.

De belangrijkste theeleveranciers voor Nederland waren vorig jaar Indonesië, Zuid-Afrika en Kenia. Kenia was in 1991 met 22 procent nog het belangrijkst. Voor het eerst behoorden India en Polen tot de toptien van theeleveranciers.