Drie nieuwe arrestaties na aanslag in Solingen

BONN, 4 JUNI. De aanslag waarbij afgelopen zaterdagmorgen in Solingen twee Turkse vrouwen en drie kinderen omkwamen is mogelijk toch niet alleen begaan door een zestienjarige verdachte die al sinds zondag vastzit. Vanmorgen vroeg zijn namelijk alsnog twee volwassenen en een jongere aangehouden, van wie er volgens het persbureau DPA één zou hebben bekend aan de brandstichting te hebben meegedaan.

Aan plechtige rouwbijeenkomsten in Solingen en in de Detib-moskee te Keulen is gisteren deelgenomen door meer dan 10.000 Turken en Duitsers. Ook elders in Duitsland, waar de vlag aan overheidsgebouwen halfstok hing, werd op grote schaal deelneming betuigd. In steden als Berlijn, Frankfurt, Hamburg en München demonstreerden Duitse en buitenlandse scholieren gemeenschappelijk tegen vreemdelingenhaat. In veel bedrijven werd de oproep van de vakbeweging gevolgd om het werk enkele minuten tot een kwartier neer te leggen ter nagedachtenis van de slachtoffers.

In de rouwdienst te Solingen, waaraan 's morgens zo'n 6.000 mensen deelnamen, zei de vader van twee omgekomen kinderen dat zijn familie ondanks alles toch in Duitsland wil blijven. De moeder zei te hopen dat de dood van haar kinderen “ons allen de ogen ervoor zal openen dat we vrienden moeten zijn”. De burgemeester van Solingen vroeg de Turkse gemeenschap namens alle inwoners van zijn stad om vergiffenis.

Tegen het middaguur werden de kisten met de slachtoffers overgebracht naar de hoofdmoskee in Keulen, waar het woord werd gevoerd door onder anderen bondspresident Richard von Weizsäcker, de ondervoorzitter van het Turkse parlement, Avic, de Turkse ambassadeur in Bonn, premier Johannes Rau van Noordrijn-Westfalen en minister Klaus Kinkel (buitenlandse zaken).

Pag.5: President Weizsäcker: Duitsland rouwt met u mee

Buiten volgden 4.000 mensen de dienst op een groot filmdoek.

Later op de dag kwam het in Keulen enkele uren tot hevige rellen tussen woedende Turkse betogers, linkse Autonomen en de politie. Auto's gingen in brand, hier en daar werden winkels geplunderd.

Weizsäcker had in zijn toespraak de familieleden van de slachtoffers, die met de voeten naar Mekka opgebaard lagen, verzekerd dat “heel Duitsland met u meerouwt”. De bondspresident, zelf lid van de op dit stuk gereserveerde CDU, pleitte ervoor om langdurig in Duitsland wonende buitenlanders meer rechten te geven, zoals het recht op de Duitse nationaliteit naast hun oorspronkelijke. Hij wees in dit verband ook op de grote bijdrage die de Turkse gemeenschap en andere groepen buitenlanders aan de Duitse economie leveren. Kort geleden had kanselier en CDU-voorzitter Helmut Kohl, die gisteren tot veler kritiek in Keulen ontbrak, gepleit voor een proef met een dubbele nationaliteit voor een periode van vijf jaar, waarna dan een definitieve keuze zou moeten worden gemaakt.

“De vastbeslotenheid van de overheid en de waakzaamheid van de samenleving moeten de rechtsstaat tot leven brengen”. Zonder steun van de burgers kan het radicale geweld niet echt worden beteugeld, zei Weizsäcker, die de zogenoemde Lichterketten prees waarmee miljoenen Duitsers vorig najaar in het hele land hun afschuw van rechtsradicaal geweld en vreemdelingenhaat tot uitdrukking brachten.

Met twee toestellen van de Duitse luchtmacht zijn de slachtoffers en hun familie gisteravond overgebracht naar de Turkse hoofdstad Tasova, waar vandaag een rouw- en gebedsdienst zou worden gehouden voorafgaand aan de begrafenis in het Zwarte-Zeedorp Mecimek.

    • J.M. Bik